Siirry sisältöön
Konsultointipalvelut: Autamme toimintojen kehityksessä

Mikä on logistiikkatoimintojen nykytila ja minkälaista kehityspotentiaalia siinä on?
Uusimme ohjausjärjestelmää, kuinka sen mahdollistamat toimintamuutokset jalkautetaan?
Tila on lopussa, voidaanko layout -muutoksella saada lisää tavaraa samoihin neliöihin ja mitä se maksaa?
Laajennamme uusiin tiloihin, kuinka materiaalivirta ja varastokalusteratkaisut kannattaa toteuttaa?

Transvalin kehityspäällikkö Toni Heikkiselle erilaiset muutostilanteet ovat arkipäivää. “Juuri nyt vedän asiakkaalle tehtävää projektia, jossa konserniyritysten varastoprosessit yhdenmukaistetaan. Tutkimme ja mittaamme ensiksi nykytilaa, sitten teemme ehdotukset uusiksi materiaalivirta- ja prosessikuvauksiksi. Toteutusvaiheessa kilpailutamme tarvittavat hankinnat ja hoidamme uuden mallin mukaisen toiminnan ylös ajon."

Ammattilaisten avulla lyhennetään muutosten takaisinmaksuaikaa

Logistiikkatoimintojen tulee pystyä muuttumaan tuotannon muutosten, digitalisoitumisen ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Skaalautuvuus on tärkeää näin noususuhdanteen aikana, kustannustehokkuus ja mitattavuus ovat sitä aina. Kehitystoiminta alkaa aina nykytilan ymmärtämisestä ja tavoitteiden määrittelystä. Seuraava steppi on tehdä kannattavuuslaskelmat. Heikkinen jatkaa hyvän kehitysprojektin ja toimenpiteiden perusteista:

“Toimenpiteille pitää tietysti löytyä takaisinmaksuaika ja mittarit, aivan kehittämisen ilosta projekteja ei kannata aloittaa, vaan tuloksena pitää olla mitattava hyöty”

Suorituskyvyn arviointi

Transval on arvioinut logistiikkatoimintojen kehityspotentiaalia hyvin erilaisissa ympäristöissä. On ollut pientä konepajaa, kaupan varastoa ja automaatiota hyödyntäviä tehtaita. “Jos toimintoja ei ole aivan hetkeen tarkasteltu, asiakkaan toimialasta ja koosta riippumatta yleensä jo toimintaympäristön vakioinnista ja layoutin viilaamisesta löydetään kustannussäästöjä. Viimeistään sitten kun tarkastellaan virtausta ja tuottamattoman työn osuutta, alkaa potentiaalia löytyä.” 

 

Lean Six Sigma: Miksi ja milloin tilastolliset menetelmät apuna prosessikehitykseen?

Nykypäivän prosessit tuottavat dataa loputtomasti ja ilman kehittynyttä tiedonkeruu- ja analysointijärjestelmää datasta ei kyetä hyödyntämään kuin murto-osa. Six Sigman tilastomatemaattisin menetelmin pystytään nostamaan datamassasta esille hajontaa, toistuvuuksia, syy-seuraussuhteita ja poikkeamia, joita ei ilman näitä menetelmiä kyetä havaitsemaan. Nämä ilmiöt tunnistamalla ja niiden vaikutus tuntemalla prosessia voidaan kehittää mitattuun tietoon pohjautuen.

“Monesti keskihajonta on virheiden ja ajanhukan poistamisessa merkityksellisempi kuin keskiarvo. Meillä on analysointiin ohjelmat ja osaaminen ja yksi kehitysosastolla työskentelevien etuoikeuksista onkin nähdä asioita, joita muut eivät näe,” naurahtaa Heikkinen ja syventyy takaisin uusimman projektinsa 3D-pohjaratkaisujen maailmaan.

layoutsuunnitelma-Aug-31-2023-11-49-49-3171-AMEsimerkki 3D -layoutsuunnitelmasta

Ratkaisuja käytännön toteuttajalta

Transval on viime vuosina panostanut voimakkaasti Lean Six Sigma –osaamiseen ja organisaatiosta löytyykin osaajia Green belteistä aina Master Black belt tasolle asti. Toteutamme kehitysprojektejamme sekä olemassa olevien asiakkaittemme kanssa yhteistyössä että erillisinä asiantuntijaprojekteina tarjoamalla käytännönläheistä ja suoraselkäistä palvelua.

Prosessi- ja arvovirtakuvausten päivitysten ja mittaroinnin lisäksi Suomen suurimman sisälogistiikkatalon hallussa olevissa prosesseissa tehdään päivästä toiseen auditointeja, koulutuksia ja perehdytyksiä sekä työturvallisuuteen liittyviä riskiarviointeja. Työntutkimus, vientipakkausten kehitys, kalusto-optimointi, uusien ideoiden ja välineiden testaus ovat myös lähellä sydäntämme. Kaikki osaaminen on tietysti myös asiakkaidemme hyödynnettävissä.

alkuunalkuun