Siirry sisältöön

Osaaminen ja resurssit tuovat nopeita läpimurtoprojekteja sekä jatkuvaa parantamista

Monissa teollisuusyrityksissä toteutetaan kehityshankkeita, jotka tähtäävät tuotannon tehostamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Logistiikkatoimintojen kehittämisen merkitys unohtuu valitettavan usein näissä projekteissa. Transval auttaa teollisuusyrityksiä kehittämään sisälogistiikasta toimivan ja yrityksen menestystavoitteita tukevan kokonaisuuden.

Logistiikan merkitys osana sujuvan tuotannon mahdollistajana on nykyisin oivallettu teollisuusyrityksissä. Kuitenkin yritysten kehityshankkeissa panostetaan pääsääntöisesti tuotannollisten resurssien ja toimintojen kehittämiseen. Optimoitujen materiaalivirtojen merkitys häiriöttömään tuotantoon ja nopeampiin läpimenoaikoihin jää kehitystyössä vähemmälle huomiolle. Logistiikka kun ei ole teollisuusyritysten ydinliiketoimintaa. Taustalla on useimmiten kehityksessä tarvittavien henkilöstö- ja osaamisresurssien puute.

Yhteistyöhön erilaisia malleja

Posti Groupiin kuuluva Transval on sisälogistiikan edelläkävijä ja markkinajohtaja Suomessa. Yhtiössä on lähes 5 500 logistiikan osaajaa ja ammattilaista.

“Tarjoamme osaamistamme sisälogistiikassa ja sen kehittämisessä. Omassa yhtiössämme koulutuksen saaneiden noin 100 Lean Six Sigma osaajan ammattitaitoa hyödynnetään sadoissa asiakasympäristöissä. Yhteistyökumppanina voimme tuoda sisälogistiikkatoimintojen järjestämiseen uusia näkökulmia, jotka tuottavat teollisuusyritykselle selkeää lisäarvoa.”

Usein optimoitujen materiaalivirtojen merkitys häiriöttömään tuotantoon ja nopeampiin läpimenoaikoihin jää yritysten kehitystyössä vähemmälle huomiolle. Taustalla on useimmiten kehityksessä tarvittavien henkilöstö- ja osaamisresurssien puute. Yritys voi ulkoistaa logistiikkaansa usealla toimintamallilla. Esimerkkinä Transvalin Tampereella ja Hyvinkäällä sijaitsevat teollisuuden palvelukeskukset, joissa on kokoonpano-, konepaja-, pakkaus- ja projektilogistiikkapalvelut. Keskukset tarjottavat esimerkiksi joustavat tila-, kalusto- ja henkilöstöresurssit.

Asiakaskohtaiset materiaalien syöttövarastot Suomessa puolestaan vastaavat asiakkaan tuotannon päivittäiseen tarpeeseen ja palvelevat tuotantoa kysyntää mukaillen. Yleensä yritykset ulkoistavat oman logistiikkatoimintonsa Transvalin operoimaksi, jolloin transvalilaiset toimivat asiakkaan omissa tiloissa ja vastaavat joko kokonaan tai osittain asiakkaan materiaalivirroista. Joissain logistiikan ulkoistustapauksissa myös asiakkaan logistiikkahenkilöstö siirtyy Transvalin palvelukseen.

Olemme saaneet henkilöstöltä palautetta, että meille siirtymisen jälkeen he ovat kokeneet olevansa arvostettuja työntekijöitä, joiden kehitysajatuksia kuunnellaan ja ne otetaan huomioon toimintoja kehitettäessä. Meillä oikeastaan jokainen yrityksemme työntekijä on osa kehitystiimiä ja jokainen otetaan mukaan kehitystyöhön. Varmistamme henkilöstömme jatkuvan kehittymisen omassa työssään tarjoamalla uusimpia koulutuksia omassa koulutusyksikössämme. Tämä tarkoittaa henkilöstölle oman osaamispääoman kasvattamista, joka näkyy asiakkaidemme saamassa palvelussa.

 

Toimiva ratkaisu helposti ja nopeasti

Osaavan logistiikkakumppanin avulla yritys pääsee kehitystyössä nopeasti liikkeelle ja käytössä on riittävästi osaavaa resurssia. Silloin voi tehdä nopeita läpimurtoprojekteja sekä jatkuvaa parantamista. Samalla pääsee hyödyntämään logistiikkaan keskittyneen kumppanin osaamista ja parhaita käytäntöjä. Tuloksia siis syntyy nopeasti.

Uudet teknologiat jatkuvan parantamisen tukena

Osana jatkuvaa kehittämistä Transval tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa erilaisten kehityshankkeiden merkeissä. Hankkeet voivat liittyä suoraan asiakasprojekteihin tai ne voivat koskea yleisesti sisälogistiikan toimintamallien kehittämistä. Projektit päästään toteuttamaan oikeissa tuotantoympäristöissä.

Tällä hetkellä on käynnissä esimerkiksi toiminnanohjaukseen ja varastonhallintaan liittyviä ohjelmistorobotiikkahankkeita, mobiilirobottien käyttöön liittyviä hankkeita, paikannusjärjestelmien kehittämiseen liittyvä hankkeita ja työhyvinvointiin liittyviä hankkeita.

“Oma tutkimus- ja kehitysyksikkömme rakentaa esimerkiksi toiminnan reaaliaikaisen seurannan monitorointiin tarkoitettuja järjestelmiä. Näistä saatavan datan perusteella kehitämme jatkuvasti toimintojamme. Rikastamme asiakkaiden omien järjestelmien tuottamaa dataa, jolloin voimme kehittää tarkalla tasolla prosesseja ja vähentää prosessipoikkeamia. Tällä kaikella tähdätään myös optimaaliseen resursointiin.  Käytämme saatua dataa ja tietoa mahdollisimman reaaliaikaisesti päivittäisessä johtamisessamme. Logistiikan edelläkävijänä voimme tarjota yrityksille uusinta tieto-taitoa sisälogistiikan kehittämiseen.”

alkuunalkuun