Siirry sisältöön
Varastointipalvelut1 -1

Vaarallisten aineiden varastointi (VAK)

Vaarallisten aineiden varastointi (VAK)

Laki asettaa kovat vaatimukset vaarallisten aineiden varastoinnille, tiloille ja toimintatavoille. Meillä Transvalissa on lain laajimman vaatimuksen mukaiset luvat vaarallisten aineiden, kuten kemikaalituotteiden, laajamittaiselle varastoinnille. Luvan myöntäjä on turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Huolehdimme asiakkaidemme puolesta myös kemikaaleihin liittyvät lakisääteiset velvoitteet – olemme asiakkaillemme, ja koko markkinassa, vastuullinen kumppani vaarallisten aineiden varastoinnissa.

Algol Chemicals luottaa kemikaalituotteidensa varastoinnin Transvalin hoidettavaksi
”Kemikaalien varastoinnin ulkoistus on konsernille strategisesti merkittävä kehitysaskel, joka tuo meille uudenlaista joustavuutta ja keskittymistä omaan ydinliiketoimintaamme. Samalla varmistamme kemikaalien turvallisen ja asiantuntevan käsittelyn pitkälle tulevaisuuteen. Meillä on vahva luottamus siihen, että Transval on meille tässä kehityksessä erinomainen yhteistyökumppani.” Algol-konsernin toimitusjohtaja Alexander Bargum uutisessa.

Täytämme Suomen laajimman turvallisuusselvityksen vaateet – olemme vastuullinen ja luotettava kumppani

Kemikaalien varastoimisessa täytämme Suomen laajimman turvallisuusselvityksen vaateet, toimintatapamme on sertifioitu ja pidämme esimerkiksi henkilöstömme ja pelastuslaitoksen kanssa säännöllisesti pelastusharjoituksia. Varastomme ja toimintatapamme on sertifioitu laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusosa-alueiden mukaisesti.

Varastoissamme on automaattiset sammutus- ja paloilmoitusjärjestelmät, maaperään mahdollisten tapahtuvien vuotojen keräilykyvykkyys, joka kattaa myös sammutusjätevedet, ja kiinteät tilojen kaasuhaistelijat.

Palavien aineiden osalta tilamme on rakennettu ja suunniteltu siten, että ne suojaavat työntekijöitä ja ympäristöä mahdollisissa räjähdysvaaroissa. Vaarallisten aineiden varastointiin valitut varastotilamme sijaitsevat toiminnan luonteeseen sopivissa lokaatioissa.

Varmistamme, että transvalilaiset ovat myös VAK-varastoinnin osalta edelläkävijöitä ja raudanlujia ammattilaisia. Koulutamme henkilöstöämme ulkopuolisten toimijoiden lisäksi omassa koulutusyksikössämme.

Jos sinulla on tarvetta vastuulliselle vaarallisten aineiden varastointikumppanille, ota yhteyttä!

alkuunalkuun