Transval on Suomen markkinajohtaja ulkoistuslogistiikassa

Transval on Suomen markkinajohtaja ulkoistuslogistiikassa. Yli 500 yritysasiakastamme Suomessa ja Baltian maissa on luottanut tuotantonsa tai osan siitä meidän vastuullemme asiakkaan omassa tilassa, esimerkiksi varastossa, terminaalissa, tehtaassa, teollisuuden tuotantolaitoksessa ja kaupoissa/myymälöissä. Meillä on 350 000 neliömetriä omaa, turvallista ja sertifioitua, 100 % hiilineutraalia varastointitilaa. Muutamme asiakkaidemme logistiikan kiinteitä kuluja muuttuviksi kustannuksiksi ja tarjoamme skaalautuvuutta, joustavuutta, laatua sekä kustannussäästöjä. Logistiikkaosaamista on kertynyt yli 26 vuotta ja meitä transvalilaisia on lähes 5 000. Palvelumme kattavat vastuullisesti ja turvallisesti toimitusketjuratkaisut kuljettamisesta varastointiin sekä asiakkaiden tiloissa tapahtuvat sisälogistiikan ratkaisut ja logistiikan ammattiosaajien henkilöstöpalvelut. Tytäryhtiömme KV Turva palvelee kaupan alaa etämonitoroinnissa, hävikinhallinnassa ja turvamyyjäpalvelulla. Transval on Posti Groupin 100 % omistama yhtiö.

 

Meillä työntekemistä ohjaavat yhteiset arvot:

Luotettava

Toimimme ja viestimme kumppanina ja työnantajana läpinäkyvästi. Pidämme lupauksemme ja kannamme vastuumme myös silloin, kun jotain odottamatonta tapahtuu.

Arvostava

Huolehdimme ihmisistämme, maapallosta ja siitä että tekemisemme on merkityksellistä. Olemme ylpeitä meistä ja työstä, jota teemme. Arvostamme toisiamme asiakkaitamme ja kumppaneitamme.

Edistyksellinen

Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja liiketoimintaamme asiakkaidemme parhaaksi. Olemme uteliaita ja avoimia muutokselle. Emme jää paikoillemme, haluamme olla edelläkävijä.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa strategiaamme, arvojamme ja sitoumuksiamme. Meillä vastuullisuus on osa päivittäistä tekemistä, johtamista ja riskienhallintaa. Päätöksenteossa huomioidaan taloudellisten tekijöiden lisäksi myös toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.

Ihmiset ja yhteiskunta

Henkilöstömme ja asiakkaidemme hyvinvointi on avainasemassa, jotta voimme kantaa vastuumme myös tulevaisuudessa. Tänä vuonna osallistumme Diakonissalaitos Vamoksen ja Työeläkeyhtiö Varman ”Nuoret työelämään” -yhteistyöohjelmaan, yhteinen tavoitteemme on tarjoa nuorille työpaikkoja. Meillä Vamos-nuoret tekevät aivan samaa työtä kuin muutkin transvalilaiset. He ovat hyllyttämässä elintarvikkeita ja esimerkiksi keräämässä verkkokauppatilauksia varastoillamme. Lue lisää yhden nuoren haastattelusta, Minnalle ”Työpaikka on tuonut toivoa” .

Aloitimme marraskuussa 2021 vuoden pituisen yhteistyön ei-sairaanhoidollisia vanhuspalveluja tarjoavan Gubbe Oy:n kanssa. Yhteistyömme myötä nuori saa osa-aikatyön Gubbella, itselleen merkittävässä tehtävässä vuoden ajaksi. Nuoret toimivat yksinäisten ja vähävaraisten vanhusten Gubbe-Sydänystävinä ja vierailevat vanhusten luona viikoittain. Vanhus puolestaan saa apua arjen askareissa, ulkoiluseuraa, keskustelukumppanin tai henkilön, joka on läsnä ja kuuntelee. Lue lisätietoa täältä.

Ympäristö

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen perusperiaatteisiin koskien työvoimaa, ympäristöä, korruption torjuntaa ja ihmisoikeuksia. Lisäksi olemme sitoutuneet huomioimaan ihmisoikeudet sekä omassa toiminnassamme että alihankintaketjussamme YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti. Olemme  osana Postia antaneet oman yhteiskuntasitoumuksemme osana Suomen kansallisia tavoitteita YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) toteuttamisessa. Olemme myös sitoutuneet tieteeseen pohjautuvaan Science Based Targets initiative (SBTi) -ilmastoaloitteeseen. Voimassa olevan vastuullisuusohjelmamme löydät tuoreimmasta vastuullisuusraportistamme. Tutustu asiaan tarkemmin emoyhtiömme Postin sivuilla: https://www.posti.com/vastuullisuus/

Kohti nollapäästöjä – Zero Carbon 2030

Olemme jo 100-prosenttisesti hiilineutraali, mutta se ei meille riitä: kunnianhimoinen tavoitteemme emoyhtiömme Postin kanssa on painaa omat päästömme täyteen nollaan 2030 mennessä. Oman jalanjäljen minimoimisen lisäksi haluamme käyttää osaamistamme asioiden parantamiseksi. Lue lisää koko konsernimme Zero Carbon ohjelmasta: https://www.posti.com/vastuullisuus/ymparisto/

Tie kohti nollapäästöjä vaatii paljon konkreettisia tekoja. Kuten esimerkiksi valmistuva varastorakennuksemme Sipoossa: Jo rakennuksen materiaalivalinnoissa huomioidaan energiatehokkuus ja hiilidioksidipäästöt. Investoimme 2 miljoonaa euroa vihreään energian ratkaisuihin, kuten esimerkiksi maalämpöratkaisuihin, aurinkoenergiaan sekä kiinteistön älykkääseen talotekniikkaan joka ohjaa ja optimoi lämmitystä ja ilmanvaihtoa. Tutustu varastoomme: https://www.transval.fi/sipoon-varasto/ .

Yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa: Olemme olleet vuodesta 2014 Pauligin logistiikkakumppani Vuosaaren kahvipaahtimolla. Voisi sanoa, että kaikki Pauligin kahvipavut kulkevat meidän vastuullisten käsiemme kautta. Nyt saimme jälleen tehdä konkreettisen ja mitattavan vastuullisen ratkaisun. Se merkitsee 51 tonnia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain. Lue lisää .

Edellytämme vastuullisuutta itseltämme ja toimittajiltamme

Arvomme ja vastuullisuusperiaatteemme konkretisoituvat Työntekijän toimintaohjeessa, joka määrittää oikeat toimintatavat eri tilanteissa. Kaikkien työntekijöidemme on noudatettava aina kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita kaikessa toiminnassa. Lisäksi kaikkia työntekijöitämme velvoittaa työntekijän toimintaohjeessa kerrot eettiset toimintaohjeet, jossa määritellään jokaisen työntekijän käyttäytymisstandardit, vastuut ja velvollisuudet.

Alihankkijoidemme ja toimittajiemme edellytetään noudattavan samoja toimintatapoja ja periaatteita, ja ne on kuvattu tarkemmin kaikille toimittajille pakollisessa Toimittajien menettelytapaohjeessa.

Ylläpidämme myös järjestelmää, joka mahdollistaa ilmoittamisen lain tai näiden ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Nimettömällä palautelomakkeella voit esittää kysymyksiä työntekijän toimintaohjeesta tai ilmoittaa, jos epäilet lakien, viranomaismääräysten tai toimintaohjeidemme vastaista toimintaa.

Transvalin politiikat

Vastuullisuus on päivittäistä tekemistä

Transvalilla vastuullisuus on osa päivittäistä tekemistä, johtamista ja riskien hallintaa. Päätöksenteossa huomioidaan taloudellisten tekijöiden lisäksi myös toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. Transvalilla vastuullisuusperiaatteet määrittelevät tavan toimia eri sidosryhmien kanssa. Vastuullisuusperiaatteet koskevat kaikkia konsernin työntekijöitä.

Transvalia velvoittaa Postin laatimat kaikkia työntekijöitä ja konserniyhtiöitä koskevat vastuullisuusperiaatteiden mukaiset toimintaohjeet. Tällaisia ovat muun muassa tietosuojan perusteet (GDPR) ja työntekijän toimintaohje (Code of Conduct). Työntekijän toimintaohje on laadittu opastamaan ja ottamaan huomioon lakien ja säännösten noudattamista sekä eettisyyttä ja rehellisyyttä koskevia sääntöjä. Näiden toimintaohjeiden koulutus tapahtuu työsuhteen alussa ja toteutetaan pääsääntöisesti verkkokoulutuksina.

Transvalin toimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä näiden alihankkijoiden edellytetään noudattavan Postin laatimaa toimittajien menettelyohjetta. Menettelyohje sisältää yritysvastuun linjausten pohjana olevat periaatteet ja sallii tehdä mahdollisen tarkastuksen toimittajan luo.

Korruption vastainen politiikka

Transval noudattaa Postin korruption vastaista politiikkaa.

Transvalin sitoutuminen laatuun 

Transval on sitoutunut kaikissa liiketoimintayksiköissään jatkuvaan parantamiseen ja noudattaa kaikissa toiminnoissaan ISO 9001 – laatujärjestelmän periaatteita:

 • Ammattitaitoisen henkilöstön jatkuva kouluttaminen
 • Pyrkii täyttämään asiakkaidensa laatuvaatimukset
 • Edistää ja seuraa asiakkaidensa tyytyväisyyttä
 • Noudattaa kaikkia asiaankuuluvia virallisia vaatimuksia
 • Varmistaa riittävien resurssien saatavuuden toimintojensa laadun ja tehokkuuden seurantaan ja jatkuvaan parantamiseen
 • Toimii koko toimitusketjun laadun parantamiseksi kaikkien siihen osallistuvien osapuolten eduksi
 • Varmistaa käsittelemiensä elintarvikkeiden turvallisuuden omissa prosesseissaan
 • Korostaa, että laatu on jokaisen vastuulla

Liiketoiminta-alueet ovat vastuussa toimintaansa ohjaavien laadunhallintajärjestelmien ylläpitämisestä, jotta pystytään vastaamaan asiakkaan odotuksiin ja tuottamaan asiakkaille lisäarvoa. Transval sitoutuu toimimaan asiakkaidensa laatujärjestelmien edellyttämällä tavalla.

Transvalin sitoutuminen ympäristöön 

Transval tunnistaa, arvioi ja hallitsee ympäristöön vaikuttavia osa-alueita toiminnoissaan ja on sitoutunut:

 • Noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja ja -standardeja, ISO 14001 mukaan lukien
 • Pienentämään ajoneuvojen polttoaineenkulutusta
 • Pienentämään toimitilojen energiankulutusta
 • Maksimoimaan toiminnassaan materiaalin käytön tehokkuuden
 • Parantamaan kierrätystä ja tehostamaan eri jakeiden hyötykäyttöä
 • Ottamaan ympäristönäkökulman huomioon niin hankinnoissa, alihankinnassa kuin investointipäätöksissä
 • Osallistumaan sidosryhmien kanssa käytävään avoimeen keskusteluun ympäristövaikutusten minimoimiseksi
 • Varmistamaan, että saatavilla on riittävästi resursseja, jotta ympäristötoimintaa voidaan ylläpitää ja jatkuvasti parantaa
 • Raportoimaan vuosittain yrityksen ympäristövaikutuksista ja tarjoamaan työntekijöille tietoa ja mahdollisuuksia toimia ympäristötehokkaalla tavalla
 • Tarjoamaan asiakkaille ratkaisuja, jotka auttavat heitä vähentämään oman toimitusketjunsa ympäristövaikutuksia

Liiketoiminta-alueet raportoivat ja ovat vastuussa omien toimintojensa ympäristövaikutuksista ja omista ympäristöprojekteistaan.

Transvalin sitoutuminen työterveyteen ja työturvallisuuteen 

Transval noudattaa kaikkia asiaankuuluvia lakeja sekä ISO 45001 – työterveys- ja työturvallisuusstandardin vaatimuksia. Transvalin työterveys- ja työturvallisuusjohtamista ohjaa viisi perusperiaatetta:

Turvallisuus ensin

 • Kaikki tapaturmat ovat ehkäistävissä – Transval on sitoutunut 0-tapaturmaa-tavoitteeseen.
 • Turvallisuus on mukana kaikessa päätöksenteossa.
 • Prosessit suunnitellaan työterveys ja työturvallisuus huomioiden.

Yrityksen johtajat ja esimiehet ovat vastuussa työturvallisuusjohtamisesta

 • Jokainen esimies johtaa omassa roolissaan työturvallisuuden toteutumista.
 • Työturvallisuuden vastuuroolit ovat selkeitä ja läpinäkyviä koko organisaatiolle.

Turvallisuus alkaa minusta 

 • Jokainen työntekijä on vastuussa omasta ja työtovereiden turvallisesta työskentelystä
 • Transval kannustaa jokaista työntekijää ilmoittamaan havaitsemistaan työturvallisuusriskeistä

Koko organisaatio on sitoutunut tekemään yhteistyötä työturvallisuuden kehittämiseksi 

 • Yhteistyötä tehdään aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa yhteisen työturvallisuuden parantamiseksi.

Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen on ennakoivaa, johdonmukaista ja järjestelmällistä 

 • Transval edellyttää kaikilta työturvallisuussääntöjen noudattamista ja käyttäytymistä niiden mukaisesti.
 • Kaikki korjaavat toimenpiteet toteutetaan viiveettä.
 • Työturvallisuustilannetta seurataan järjestelmällisesti kaikilla organisaation tasolla.

Transvalin taloudellisista asioista tiedottaminen

Transvalin liikevaihto julkaistaan säännöllisesti Posti Group Oyj:n tilinpäätöksen sekä osavuosikatsauksen yhteydessä. Posti Group raportoi taloudestaan IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisesti. Tilinpäätöksen yhteydessä julkaistaan myös Corporate Governance -selvitys. Transval on Postin Groupin omistamana yhtiö, yksi sen liiketoimintaryhmistä, ja myös tämän selvityksen piirissä. Tutustu Posti Groupin hallinnointiin tai taloustietoihin: https://www.posti.com/hallinnointi/

Transvalin liikevaihto vuonna 2021

7-9/2021: 55,5 M€

4-6/2021: 54,5 M€

1-3/2021: 50,8 M€ (muutos 3,8% verrattuna 1-3 2020)

Transvalin liikevaihto vuonna 2020

1-3/2020: 50,2 M€

1-6/2020: 100,1 M€

1-9/2020: 151,2 M€

2020: 205,8 M€

 

Yleisötiedotteet

Laki asettaa kovat vaatimukset vaarallisten aineiden varastoinnille, tiloille ja toimintatavoille. Täytämme Suomen laajimman turvallisuusselvityksen vaateet, toimintatapamme on sertifioitu ja pidämme esimerkiksi henkilöstömme ja pelastuslaitoksen kanssa säännöllisesti pelastusharjoituksia. Luvan myöntäjä on turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Varastomme ja toimintatapamme ovat sertifioitu laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusosa-alueiden mukaisesti (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Huolehdimme asiakasyritystemme puolesta VAK-tuotteisiin liittyvät lakisääteiset velvoitteet.

Tiedoksi  Hyrylän alueen asukkaille jaettu asukastiedote

Logistiikkakeskuksessa varastoitavat suurimmat kemikaalimäärät ovat syttyviä nesteitä, syttyviä aerosoleja sekä hapettavia aineita ja ovat pääasiassa kosmetiikkaa kuluttajakäyttöön. Lain vaatimusten mukaisesti alueen asukkaille tulee kertoa aiheesta säännöllisesti ja aina tarvittaessa.

Tiedotteen voit avata tästä: Yleisötiedote Hyrylä 2021

Tiedoksi  Vantaan Voutilan alueen asukkaille jaettu asukastiedote

Logistiikkakeskuksessa varastoitavat suurimmat kemikaalimäärät ovat pääasiassa aerosoleja sekä pesuaineita kuluttaja- että ammattikäyttöön. Varastossa on myös litiumakkuja ja ympäristölle vaarallisia hartseja. Lain vaatimusten mukaisesti alueen asukkaille tulee kertoa aiheesta säännöllisesti ja aina tarvittaessa.

Tiedotteen voit avata tästä: Yleisötiedote Vantaa Voutila 2021

Tiedoksi  Orimattilan Pennalan alueen asukkaille jaettu asukastiedote

Varastoimme alueella VAK-tuotteita (esimerkiksi aerosoleja) ja lain vaatimusten mukaisesti alueen asukkaille tulee kertoa aiheesta säännöllisesti ja aina tarvittaessa.

Tiedotteen voit avata tästä: Yleisötiedote Pennala 2020

 

Olemme varautuneet koronaviruksen leviämiseen

Lue lisää toimenpiteistämme täältä.