Siirry sisältöön
transval_bg_dark-orange

VASTUULLISUUS

Kansainvälisesti ja paikallisesti tunnustettua vastuullisuustyötä – tavoitteena painaa omat päästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä 

Vastuullisuus on keskeinen osa strategiaamme, arvojamme ja sitoumuksiamme. Meillä vastuullisuus on osa päivittäistä tekemistä, johtamista ja riskienhallintaa. Päätöksenteossa huomioidaan taloudellisten tekijöiden lisäksi myös toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.

Ympäristö

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen perusperiaatteisiin koskien työvoimaa, ympäristöä, korruption torjuntaa ja ihmisoikeuksia. Lisäksi olemme sitoutuneet huomioimaan ihmisoikeudet sekä omassa toiminnassamme että alihankintaketjussamme YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti. Olemme osana Postia antaneet oman yhteiskuntasitoumuksemme osana Suomen kansallisia tavoitteita YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) toteuttamisessa. Olemme myös sitoutuneet tieteeseen pohjautuvaan Science Based Targets initiative (SBTi) -ilmastoaloitteeseen. Voimassa olevan vastuullisuusohjelmamme löydät tuoreimmasta vastuullisraportistamme.  Tutustu asiaan tarkemmin emoyhtiömme Postin vastuullisuussivuilla ja lue Postin tuorein vastuullisuusraportti

wsa-logo
ecovadis platinum 2022
sbt-1

Kohti nollapäästöjä – Zero Carbon 2030

Kunnianhimoinen tavoitteemme emoyhtiömme Postin kanssa on painaa omat päästömme täyteen nollaan 2030 mennessä. Oman jalanjäljen minimoimisen lisäksi haluamme käyttää osaamistamme asioiden parantamiseksi. Lue lisää koko konsernimme Zero Carbon ohjelmasta.

Tie kohti nollapäästöjä vaatii paljon konkreettisia tekoja. Kuten esimerkiksi varastorakennuksemme Sipoossa: Jo rakennuksen materiaalivalinnoissa huomioitiin energiatehokkuus ja hiilidioksidipäästöt. Investoimme 2 miljoonaa euroa vihreään energian ratkaisuihin, kuten esimerkiksi maalämpöratkaisuihin, aurinkoenergiaan sekä kiinteistön älykkääseen talotekniikkaan joka ohjaa ja optimoi lämmitystä ja ilmanvaihtoa. 

Yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa: Olemme olleet vuodesta 2014 Pauligin logistiikkakumppani Vuosaaren kahvipaahtimolla. Voisi sanoa, että kaikki Pauligin kahvipavut kulkevat meidän vastuullisten käsiemme kautta. Nyt saimme jälleen tehdä konkreettisen ja mitattavan vastuullisen ratkaisun. Se merkitsee 51 tonnia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain. Lue lisää.

Ihmiset ja yhteiskunta

Työtä myös syrjäytymisuhan alla oleville

Henkilöstömme ja asiakkaidemme hyvinvointi on avainasemassa, jotta voimme kantaa vastuumme myös tulevaisuudessa. Osallistumme mm. Diakonissalaitos Vamoksen ja Työeläkeyhtiö Varman ”Nuoret työelämään” -yhteistyöohjelmaan, yhteinen tavoitteemme on tarjoa nuorille työpaikkoja. Meillä Vamos-nuoret tekevät aivan samaa työtä kuin muutkin transvalilaiset. He ovat hyllyttämässä elintarvikkeita ja esimerkiksi keräämässä verkkokauppatilauksia varastoillamme. 

Seuraa ja arjen apua vanhuksille

Aloitimme marraskuussa 2021 vuoden pituisen yhteistyön ei-sairaanhoidollisia vanhuspalveluja tarjoavan Gubbe Oy:n kanssa. Yhteistyömme myötä nuori saa osa-aikatyön Gubbella, itselleen merkittävässä tehtävässä vuoden ajaksi. Nuoret toimivat yksinäisten ja vähävaraisten vanhusten Gubbe-Sydänystävinä ja vierailevat vanhusten luona viikoittain. Vanhus puolestaan saa apua arjen askareissa, ulkoiluseuraa, keskustelukumppanin tai henkilön, joka on läsnä ja kuuntelee. 

Mukana kiertotaloudessa: Poistuvat tuotteet lahjoituksena tarvitsijoille 

Tarjoamme kaikille asiakkaillemme, jotka ovat luottaneet tuotteidensa varastoinnin meidän käsiimme, maksuttoman palvelun ”Hävikistä hyväntekeväisyyteen”. Keräämme ilman maksua asiakkaidemme valitsemat tuotteet varastoillamme, ja toimitamme ne ilman maksua valituille ja validoiduille hyväntekeväisyysyhdistyksille Suomessa. 

Olemme jo nyt yhdessä asiakkaidemme kanssa lahjoittaneet esimerkiksi uusia urheiluvaatteita ja elintarvikkeita muun muassa Hope ry:n kautta vähävaraisille lapsiperheille Suomessa sekä eläinten ruokaa eläinsuojeluyhdistyksille. Pääsiäisenä 2022 yhdessä asiakkaamme kanssa lahjoitimme Hope ry:n kautta vähävaraisille perheille sata pääsiäismunaa, jotka jäivät yli varastollamme täytettävistä myyntitelineistä.

Edellytämme vastuullisuutta itseltämme ja toimittajiltamme

Arvomme ja vastuullisuusperiaatteemme konkretisoituvat Työntekijän toimintaohjeessa, joka määrittää oikeat toimintatavat eri tilanteissa. Kaikkien työntekijöidemme on noudatettava aina kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita kaikessa toiminnassa. Lisäksi kaikkia työntekijöitämme velvoittaa työntekijän toimintaohjeessa kerrot eettiset toimintaohjeet, jossa määritellään jokaisen työntekijän käyttäytymisstandardit, vastuut ja velvollisuudet.

Alihankkijoidemme ja toimittajiemme edellytetään noudattavan samoja toimintatapoja ja periaatteita, ja ne on kuvattu tarkemmin kaikille toimittajille pakollisessa Toimittajien menettelytapaohjeessa.

Ylläpidämme myös järjestelmää, joka mahdollistaa ilmoittamisen lain tai näiden ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Nimettömällä palautelomakkeella voit esittää kysymyksiä työntekijän toimintaohjeesta tai ilmoittaa, jos epäilet lakien, viranomaismääräysten tai toimintaohjeidemme vastaista toimintaa.

Politiikat ja ohjeet

Transvalilla vastuullisuusperiaatteet määrittelevät tavan toimia eri sidosryhmien kanssa. Vastuullisuusperiaatteet koskevat kaikkia konsernin työntekijöitä. 

Noudatamme emoyhtiömme Postin kaikkia työntekijöitä ja konserniyhtiöitä koskevia vastuullisuusperiaatteiden mukaisia toimintaohjeita, kuten tietosuojan perusteet (GDPR) ja työntekijän toimintaohje (Code of Conduct). Työntekijän toimintaohje on laadittu opastamaan ja ottamaan huomioon lakien ja säännösten noudattamista sekä eettisyyttä ja rehellisyyttä koskevia sääntöjä. Näiden toimintaohjeiden koulutus tapahtuu työsuhteen alussa ja toteutetaan pääsääntöisesti verkkokoulutuksina. 

Transvalin toimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä näiden alihankkijoiden edellytetään noudattavan Postin laatimaa toimittajien menettelyohjetta. Menettelyohje sisältää yritysvastuun linjausten pohjana olevat periaatteet ja sallii tehdä mahdollisen tarkastuksen toimittajan luo. Transval noudattaa myös Postin korruption vastaista politiikkaa.

hiilineutraali_2030_artikkeli_900px-Sep-01-2023-11-04-37-4507-AM

 

alkuunalkuun