Siirry sisältöön
Tehosta ja säästä: kiinnitä huomio materiaalin virtaukseen

Monen yrityksen varastosta, terminaalista, tehtaalta tai tuotantolaitokselta löytyy merkittävää kehittymispotentiaalia sisälogistiikan ja materiaalivirtojen hallinnasta. Kannustamme yrityksiä nostamaa agendalle omat logistiikan ja materiaalivirtojen hallinnan tunnusluvut sekä toimitusten laatu- ja täsmällisyysasiat.

"Ovatko toimintoihin liittyvät mittarit ajantasolla, voidaanko niiden avulla kehittää toimintaa ja olisiko syytä ottaa mukaan asian osaava logistiikkakumppani?"

Mitattavuutta materiaalivirtoihin: data ratkaisee

Yritysten toiminnanohjausjärjestelmät hoitavat tuotantoprosessien hallinnan hyvin, mutta nykyaikaiselle kokonaislogistiikan tehokkaalle hallinnalle ne harvoin antavat juurikaan mitään. Jos materiaalivirtoihin päästäisiin kiinni ennen ja jälkeen tuotantovaiheen, olisi mahdollista saada talteen paljon käyttökelpoista dataa toiminnan kehittämiseksi. 

Yleensä käytössä olevat järjestelmät eivät tuota riittävästi informaatiota, mutta niihin on kehitetty täydentäviä mittausjärjestelmiä, joilla voidaan seurata prosessien eri vaiheita totuttua laajemmin ja jakaa tätä tietoa reaaliajassa eri osapuolille. Saadun datan avulla toimintaa voidaan edelleen kehittää Lean Six Sigma -työkaluja hyödyntäen. Jos tällaista dataa ei ole saatavilla, toiminnan kehittämisen edellytykset jäävät vähäisiksi.

"Reaaliajassa jaettava tieto ja data auttavat toiminnan päivittäisessä johtamisessa. Se, mitä ja miten eilen tehtiin vaikuttaa tähän päivään. Missä onnistuttiin hyvin, missä voimme parantaa? Toimintojen ja päivittäisen tekemisen jatkuva parantaminen ovat onnistumisen kulmakiviä."

Yksi toiminnan kehittämisen alue on tuotannollisten toimintojen ja sisälogistiikan eriyttäminen. Monesti nämä hoidetaan yrityksissä lomittain, esimerkiksi asentajat käyttävät aikaansa keräilyyn, mikä ei ole tehokasta resurssien käyttöä. Tällöin myös eri työvaiheiden kustannuksia on vaikea tehdä näkyväksi eikä siten tehokkuutta tai säästöjä voida tuottaa.

"Kun toiminnot on eriytetty, sisälogistiikkaa kehittämällä voidaan parantaa tuotannon virtausta ja esimerkiksi asentajat pääsevät käyttämään aikansa varsinaisen työnsä tekemiseen. Lopputuloksena tuotannon läpimenoaika paranee, jolloin kapasiteettia saadaan kasvatettua ilman investointeja tuotantoteknologiaan."

Ytimessä tilan, kaluston, henkilöstömäärän ja osaamisen joustavuus

Ulkoistamalla materiaalivirtojen hallinnan ja sisälogistiikan, yritykset voivat siirtyä pois kiinteiden tila- ja henkilökustannusten maailmasta joustaviin palvelusopimuksiin, joiden kulut määräytyvät käytettävien resurssien mukaisesti. Näin mahdollistuu toiminnan skaalaaminen sekä ylös- että alaspäin eli korkeasuhdanteessa tiloja ja työvoimaa löytyy aina tarpeeseen ja hiljaisempina aikoina ei makseta turhasta – eivätkä työntekijät seiso kädet taskuissa ilman työtä.

"Kustannussäästö ei ole ainoa syy ulkoistamiselle vaan kasvavat yritykset saattavat tarvita esimerkiksi lisää tuotantotilaa ilman kalliita investointeja uusiin tiloihin. Sama tarve on osaavan henkilöstön osalta: työtä tulisi tehdä joka tunti siinä tehtävässä missä on kulloinkin tarve ja kuormitusta vastaava osaaminen tulee olla käytössä volyyminen mukaisesti."

Yrityksen omaa tilaa voi vapauttaa ottamalla varastotilaa oman ydinliiketoiminnan käyttöön ja siirtämällä varaston, osittain kokoonpanotyön ja sen hallinnon toisaalle, ulkoiselle palveluntarjoajalle. Moni organisaatio on jo tiedostanut, että näitä asioita olisi kehitettävä, mutta heidän omat eväänsä eivät siihen riitä ja tukea tarvittaisiin ulkopuolelta.

Suhteuta volyymiin ja kuormitukseen

Tilat, kalusto ja logistiikan ammattiosaajien työaika sekä osaaminen kannattaa suhteuttaa kulloiseenkin volyymiin ja kuormitukseen.

"Karrikoiden voi sanoa, että korkeasuhdanteessa henkilöstö tekee työn ahtaissa tiloissa, vähäisellä kalustolla kiireessä ja paineen alla, jolloin työturvallisuus ja laatu saattavat kärsiä. Laskusuhdanteessa puolestaan tilat ovat puoliksi tyhjillään, kalusto seisoo liikkumattomana ja henkilöstöä voi joutua irtisanomaan tai lomauttamaan. Pääoma on sidottu ja joustovaraa ei ole. Yhtenä ratkaisuna volyymivaihteluihin vastaamiseen ja logistiikan tehostamiseen kannattaa ottaa kumppaniksi logistiikka-alan ammattilaiset."

Logistiikkatoimintoihin voi ottaa kumppanilta ensi alkuun pari ammattilaista vuokratyöntekijänä, sen jälkeen voi ulkoistaa osan tuotannosta kumppanille ja omien tilojen lisäksi valjastaa logistiikkakumppanin tiloja omiin tarpeisiin. On erinomaisen tärkeää varmistaa, että logistiikkakumppani ymmärtää yrityksen tarpeen ja tietää, millaisia ratkaisuja yritys tarvitsee toimiakseen tehokkaammin. Yrityksemme ja henkilöstömme käsiin luottaa useampi sata yritystä. Vastaamme asiakasyritystemme omissa tiloissa tuotannosta tai osasta siitä. Otamme vastataksemme myös prosessien ja toimintojen jatkuvan kehittämisen. Tässä meillä on meidän ja monen asiakkaan mielestä Suomen parhaat osaajat. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme sertifioidut, turvalliset varastotilat.

alkuunalkuun