Siirry sisältöön
transval_bg_dark-orange

Algol

Teollisuuskemikaalien jakelukaupan johtava yritys, Algol Chemicals Oy siirsi kemikaalituotteidensa varastoinnin Transvalille vuoden 2022 alusta alkaen

Algol Chemicals Oy kuuluu pitkät perinteet omaavaan suomalaiseen Algol-konserniin, joka on tänä päivänä kansainvälinen monialayhtiö.

Vuodesta 2014 alkaen Transval on hoitanut Algol Chemicalsin kemikaalituotteiden käsittelyn Algol Chemicalsin varastossa Espoon Karamalmilla. Yhtiöt eivät julkaise yhteistyösopimuksen hintaa, työntekijät jatkavat sopimuksen jälkeenkin Transvalissa.

Transval varasto industry warehouse services

Algol-konsernin toimitusjohtaja Alexander Bargum on tyytyväinen yhteistyön syventymisestä:

Kemikaalien varastoinnin ulkoistus on konsernille strategisesti merkittävä kehitysaskel, joka tuo meille uudenlaista joustavuutta ja keskittymistä omaan ydinliiketoimintaamme. Samalla varmistamme kemikaalien turvallisen ja asiantuntevan käsittelyn pitkälle tulevaisuuteen. Meillä on vahva luottamus siihen, että Transval on meille tässä kehityksessä erinomainen yhteistyökumppani.

Transvalin johtaja Sakari Kiiskinen toteaa Algol Chemicalsin kanssa tehdyn sopimuksen olevan merkittävä osoitus luottamuksesta, yhteistyöstä, vastuunotosta ja arvojen mukaisesta toiminnasta. 

"Olemme Transvalissa ylpeitä, että Algol Chemicals on valinnut meidät logistiikkakumppanikseen. Olemme vastuullinen toimija markkinassa. Kiitän kaikkia Algol Chemicalsille vuosien aikana työtä tehneitä transvalilaisia suoraselkäisestä ja tinkimättömästä työstä sekä asenteesta. Uskon ja toivon, että luotettava kumppanuussuhde Algol Chemicalsin kanssa jatkuu vakaana ja pitkäaikaisena – yhdessä kehittämällä kemikaalituotteiden varastointia kannamme vastuuta niin ympäristöstä, henkilöstöstä kuin vastuullisesta liiketoiminnasta."

 

Laissa kovat vaateet – Transvalille myönnetty laajimmat luvat

Laki asettaa kovat vaatimukset vaarallisten aineiden varastoinnille, tiloille ja toimintatavoille. Transvalilla on lain laajimman vaatimuksen mukaiset luvat vaarallisten aineiden, kuten kemikaalituotteiden, laajamittaiselle varastoinnille. Luvan myöntäjä on turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Varastot ja toimintatavat ovat Transvalissa sertifioitu laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusosa-alueiden mukaisesti (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Rakennusten lisäksi luvat vaativat aktiivista henkilöstön kouluttamista, johtamisen ja toimintatapojen auditointia sekä konkreettisten harjoitusten tekemistä. Transval huolehtii asiakasyritysten puolesta kemikaaleihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista.

– Kemikaalien varastoimisessa täytämme Suomen laajimman turvallisuusselvityksen vaateet, toimintatapamme on sertifioitu ja pidämme esimerkiksi henkilöstömme ja pelastuslaitoksen kanssa säännöllisesti pelastusharjoituksia. Koulutamme henkilöstöämme ulkopuolisten toimijoiden lisäksi myös omassa koulutusyksikössämme, kertoo Ville Lumio, Transvalissa vaarallisten aineiden varastoinnista vastaava.

Konkreettisina esimerkkeinä Lumio nostaa varastoissa olevat automaattiset sammutus- ja paloilmoitusjärjestelmät, maaperään mahdollisten tapahtuvien vuotojen keräilyn, joka kattaa myös sammutusjätevedet, ja kiinteät tilojen kaasuhaistelijat. Palavien aineiden osalta tilat on rakennettu ja suunniteltu siten, että ne suojaavat työntekijöitä ja ympäristöä mahdollisissa räjähdysvaaroissa. Varastotilat sijaitsevat toiminnan luonteeseen sopivissa lokaatioissa, Algol Chemicalsin tuotteiden varaston sijaintipäätös tehdään lähempänä uuden sopimuksen voimaantuloa.

Julkaistu uutisena 26.8.2020 ”Teollisuuskemikaalien jakelukaupan johtava yritys, Algol Chemicals Oy siirtää kemikaalituotteidensa varastoinnin Transvalille vuoden 2022 alusta alkaen”

Tutustu myös

Haluatko pysyä ajan tasalla sisälogistiikan uusimmista virtauksista? Tilaa uutiskirje!

alkuunalkuun