Siirry sisältöön
Henkilöstön osaaminen on toiminnan selkäranka

Meillä Transvalissa osaamisen kehittäminen on tärkeää sekä yrityksen ja työntekijän näkökulmasta. Transvalissa, osana Postia Groupia tulee varmistaa, että meillä on strategian ja liiketoimintatavoitteiden mukaista osaamista sekä nyt että tulevaisuudessa. Työntekijöille mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan on yksi tärkeimmistä työntekijäkokemukseen vaikuttavista tekijöistä.  

Johtamista työnään tekevät henkilöt ovat avainasemassa siinä, että kaikki tekemisemme on linjassa olemassaolomme tarkoituksen sekä visiomme ja arvojemme kanssa. Posti Groupissa on määritelty johtamisperiaatteet, jotka konkretisoivat ja yhtenäistävät meidän tapaamme johtaa, niin asioita kuin ihmisiäkin. Välitämme – Kehitymme –Toimitamme. 

Johtajien ja esihenkilöiden rooli suunnannäyttäjinä, päätöksentekijöinä ja päätösten implementoijina sekä ihmisten johtajina on Transvalin ja koko Posti Groupin tulevaisuuden menestyksen kannalta kriittinen. Käynnissä oleva murros ja muutosvauhti edellyttää myös uudenlaista johtajuutta ja esihenkilötyötä. Tämän vuoksi olemme panostaneet ja panostamme johtamisen ja esihenkilötyön kehittämiseen laaja-alaisesti. Tarjoamme esihenkilöille säännöllisesti koulutusta työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin, mutta myös johtamisosaamisen kehittämiseen. 

Henkilöstömme osaamistarpeet muuttuvat kaiken aikaa, ja siksi myöskin osaamisen kehittämisen tarjoomamme kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Olemme yhdessä vastuussa siitä, että pystymme ketterästi vastaamaan muuttuviin osaamistarpeisiin ja tuottamaan arvoa asiakkaalle.
 

 

alkuunalkuun