Siirry sisältöön
Transval kehitti asiakkaalle tekoälyä (AI) hyödyntävän videotunnistusratkaisun tuotantopuskurin seurantaan

Projekti käynnistettiin Transvalille ulkoistetussa varastossa. Tuotantoon toimitusten varastomäärien seurantaan ja hallintaan kaivattiin tarkempaa, reaaliaikaista näkyvyyttä, jotta pystyttiin varmistamaan asiakkaan tuotantolinjan pyöriminen ja sen vaatimat riittävät puskuritasot. Käytössä ollut manuaalinen seuranta altisti toiminnan inhimillisille virheille, ja sitoi tarpeettomasti työvoimaa.

Liiketoiminnan kehityksestä Riku Koskimaa otti haasteen vastaan, ja lähti ratkomaan asiaa. Hänellä oli jo alusta tahtotilana luoda ratkaisu, jossa kameran ja koneoppimisen avulla voitaisiin seurata ja hallinnoida tuotantopuskurissa olevien kuormalavojen todellista määrää ja niiden liikkeitä. 

Telia ja AWS mukaan projektikumppaneiksi

Pilotin yhteistyökumppaniksi valikoitui Telia ja Amazon Web Services (AWS). Kaksi HD-kameraa yhdistettiin yksityisverkon kautta Telian Helsingin palvelinkeskukseen, joka hyödynsi Amazon SageMakeria rakentaakseen koneoppimista hyödyntävän mallin. Malli laskee lavojen määrän tietyllä alueella, raportoi vapaan tilan ja seuraa lavojen liikkumista pinosta toiseen. Lopputulemana on reaaliaikainen, tarkka kuva varastotasosta. 

Tuotantopuskurin automatisointi onnistui erinomaisesti – ja nopealla aikataululla

Yhteistyökumppaniksi valittu Telia kehitti AI-ratkaisun, jossa tuotantopuskuria seurataan kameroiden avulla ja hyödynnetään koneoppimismallia lavojen määrän, liikkeen ja vapaan tilan laskennassa. Lopputulema on reaaliaikainen, tarkka kuva varastotasosta.

Ratkaisu on osoittanut toimivuutensa pilotointivaiheen aikana: kuormalavojen määrän ja liikkeen seuranta on tarkkaa. Manuaalisesti tehtävä puskurin hallinta ja täsmäytystarve on käytännössä poistunut. Ratkaisu kerryttää myös dataa, jota voidaan jatkossa hyödyntää entistä enemmän työn ohjaamiseen ja tekemisen keskittämiseen. 
Ratkaisu on otettu käyttöön kahdelle osastolle, mutta jatkossa se on tarkoitus laajentaa myös kolmeen muuhun osastoon. Lisäksi Transval kehitti Telian luoman sovellusrajapinnan avulla sovelluksen, joka mahdollistaa hälytysten vastaanottamisen työtekijöiden päätelaitteisiin kriittisten rajojen ylittyessä. Ominaisuutta ei vielä ole otettu käyttöön. 

Tehoa ja laatua asiakkaan tuotantopuskurin hallintaan

Transvalille onnistuneesti pilotoitu ratkaisu on jälleen yksi esimerkki siitä, miten oikea asenne, hyvät yhteistyökumppanit ja uudet teknologiat mahdollistavat asiakastyytyväisyyden parantamisen. Yhdessä loimme nopeasti ja kustannustehokkaasti käyttäjäystävällisen ja visuaalisen ratkaisun, joka hyödyntää dataa sen syntypaikalla, mahdollistaen älykkään ja reaaliaikaisen reagointikyvyn. Asiakkaan eduksi.

Riku Koskimaa toteaakin: ”Olemme yhdessä kehittämämme ratkaisun avulla lisänneet merkittävästi kykyämme saada reaaliaikaista tietoa varaston puskuritasoista. Nyt pystymme helpommin varmistamaan, että hallinoimamme toimituspuskurimäärät ovat asiakkaamme kanssa sovittujen ja omien tavoitteidemme mukaiset. Ratkaisun avulla seurattavien puskuritasojen ja niihin tehtävien reaaliaikaisten päivitysten avulla varmistamme, että asiakkaallamme on tuotteita valmiina tuotantoon silloin, kun niitä tarvitaan.”

Lue lisää projektista Telian tiedotteesta

Median tiedustelut: Posti Media Desk

alkuunalkuun