Siirry sisältöön
Tehokas logistiikka laittaa tahtituotannon toimimaan

Tahtituotanto lyhentää työmaan läpimenoaikoja, mutta vasta hyvin suunniteltu logistiikka saa homman oikeasti toimimaan. Meiltä löytyy tähän tehokas ratkaisu.

Työmaille haetaan koko ajan tuottavuutta ja asiakashyötyjä lisääviä ratkaisuja, ja tahtituotantona tunnettu toimintamalli kuuluu rakennusalan kuumiin puheenaiheisiin. Resepti on yksikertainen: rakennettava talo jaetaan tahtialueisiin ja pieniksi pilkotut työjonot aikataulutetaan siirtymään sujuvasti tahtialueelta toiseen.

Tahtituotannon suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa tyypillisesti pääurakoitsijan työmaaorganisaatio. Sen on myös sovittava samalla materiaalien välivarastoinnista, kuljetuksista ja sisäänkannoista vastaavien toimijoiden kanssa, jotta toimitukset kulkevat samaa tahtia tuotannon kanssa.

”Paperilla tahtituotanto saadaan ehkä toimimaan, mutta käytännön toteutukseen liittyy monia haasteita. Jos niiden ratkominen ja esimerkiksi logistiikan suunnittelu ja koordinointi jäävät työmaaorganisaation tehtäväksi, niin rakennusalan ammattilaisten substanssiosaaminen ei ole oikeassa käytössä”, Transvalin Rakennuslogistiikka-palvelua vetävä Juho Lappalainen sanoo.

Suurimpana käytännön haasteena Lappalainen näkee koko toimitusketjun hanskaajan puuttumisen. ”Jos toimitusketju jaetaan kuljetusten, varastoinnin, sisäänkantojen ja näiden koordinoinnin sekä työnjohdon osalta eri toimijoille, niin se on iso haaste.”

Juho Lappalainen-1"Tahtituotannossa korostuu huolellisen suunnittelun ja tehokkaan logistiikan merkitys," Rakennuslogistiikka-palvelua johtava Juho Lappalainen sanoo.

Tahtituotantoon tarvitaan tehokas logistiikkakumppani

Palvelumme rakennuslogistiikassa perustuvat yhtiön lähes kolmen vuosikymmenen vankkaan logistiikkaosaamiseen sekä alan parhaisiin käytäntöihin ja oppeihin. Työmaalogistiikan hoitamisen lisäksi palvelut kattavat kuljettamiseen liittyvät palvelut, varastoinnin ja henkilöstövuokrauksen.

Lappalaisen mukaan asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitävät palvelut sopivat erinomaisesti tahtituotannon toteutukseen.

”Oikeastaan tahtituotannosta on turha edes puhua, jos logistiikkaa ei ole suunniteltu kunnolla olennaiseksi osaksi kokonaisuutta. Suomessa on vähän toimijoita, jotka pystyvät tarjoamaan kattavasti ja tehokkaasti rakentamisen tahtituotantoa tukevat logistiikkapalvelut”, Lappalainen toteaa.

Kun työmaaorganisaatio on suunnitellut ja aikatauluttanut tahtituotannon työmaalla, logistiikkakumppani laatii suunnitelmaan tarkasti sovitut logistiikan tahdit. ”Kontaktoimme esimerkiksi tavarantoimittajia sitä mukaa, kun urakoitsijat ja aliurakoitsijat tekevät tilausvahvistuksia ja tiedot toimitettavista materiaalimääristä vahvistuvat.” Tiedot tallennetaan järjestelmään, josta työmaalla voidaan seurata koko toimitusketjun tilaa reaaliajassa.

”Pystymme toimittamaan varttitunnin tarkkuudella.”

Työmaan tarvitsemat materiaalit toimitetaan sovitun aikaikkunan puitteissa sovittuun paikkaan. ”Pystymme aikatauluttamaan toimitukset varttitunnin tarkkuudella.”

Tahtituotannossa esimerkiksi kerrostalohankkeen jokaisessa kerroksessa ja asunnossa tehtävät työt jaetaan tietyn tuntimäärän tai työpäivän mittaisiksi tahtialueiksi. Transvalin logistiikkaosaajat pitävät huolen siitä, että vaikkapa lattialaminaatit kannetaan sisään sovitusti ennen työvaiheen alkamista. ”Näin asennuksesta vastaavat ammattilaiset pääsevät heti suorittamaan suunnitellusti oman osuutensa ilman viiveitä.”

Välivarastointiin perustuvassa toimintamallissa tahtituotantoa mahdollisesti hidastavat häiriöt pystytään Lappalaisen mukaan minimoimaan. ”Tavarat ovat valmiina varastossa odottamassa. Jos työmaalla aikataulut muuttuvat, siirrämme vain materiaalien toimituspäivää. Työmaan ei tarvitse kontaktoida muita kuin logistiikkakumppaniaan.”

”Olemme tavaratoimituksissa koko ajan kuljettajan paikalla. Kun logistiikka on luotettavan kumppanin käsissä, työnjohtajat voivat keskittyä ydintyöhönsä eli työmaan johtamiseen”, Lappalainen huomauttaa.

Tehokkuus ja pitävät aikataulut suurimmat hyödyt

Rakentamisen tahtituotantoa on verrattu autoteollisuuden tehokkaaseen tuotantohihnaan, jossa valmistusprosessi etenee tasaisella nopeudella ja kukin työvaihe tehdään suunnitellusti sille asetetussa ajassa.

”Tahtituotannossa korostuu huolellisen suunnittelun merkitys. Kun hanke pilkotaan pieniksi tahtialueiksi, työmaalla on pakko miettiä ja suunnitella tilakohtaisesti työn eteneminen.”

Tahtituotannosta on monenlaista hyötyä rakennushankkeen tilaajalle, urakoitsijalle ja aliurakoitsijoille. Lappalaisen mielestä keskeisin etu on rakentamisen läpimenoaikojen selkeä lyheneminen, mikä säästää kaikkien toimijoiden kustannuksia.

Tahtituotanto vähentää tyhjäkäyntiä työmaalla, kun työvaiheet rytmitetään toimimaan samaan tahtiin. Perinteisessä rakentamisessa eri työvaiheiden väliin joudutaan jättämään aikapuskureita, mikä venyttää aikatauluja.

Tahtituotannon etuihin Lappalainen laskee myös materiaalien käytön tehostamisen. Hyvä suunnittelu auttaa mitoittamaan kussakin työvaiheessa tarvittavat materiaalit entistä tarkemmin, mikä vähentää hukkaa. ”Kun ylimääräiset materiaalit säilytetään ulkopuolisessa varastossa, ne eivät pyöri työmaalla jaloissa tai sään armoilla tontilla. Myös työturvallisuus ja laatu paranevat, kun asennustöitä ei jouduta tekemään ahtaissa tiloissa keskellä tavarakasoja.”

 

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä kun haluat tehostaa rakennusliiketoimintaasi!

Juho Lappalainen
Rakennuslogistiikka
Juho.Lappalainen@transval.fi
040 578 0106

 

Lue lisää rakennuslogistiikkapalveluistamme
alkuunalkuun