Siirry sisältöön
Kansainvälinen logistiikka-asiantuntija: Nämä megatrendit muuttavat logistiikkaa

Logistiikan professori Alan McKinnon kävi Postin eCom Next -tapahtumassa läpi logistiikan megatrendejä. Toimitusketjut ovat kohdanneet niin monta häiriötekijää, ettei paluuta entiseen ole, hän sanoo.

Verkkokauppa, päästövähennykset, joustavuus, osaajapula, tekniset innovaatiot ja fyysinen jalanjälki. Muun muassa nämä ovat logistiikan ja toimitusketjujen hallinnointia muuttavia kehityskulkuja, listaa yli 40-vuotisen uran logistiikan parissa tehnyt saksalaisen Kühne Logistics Universityn professori Alan McKinnon. McKinnon oli yksi Postin eCom Next -tapahtuman keynote-puhujista. Puheenvuorossaan hän avasi logistiikan ja toimitusketjujen megatrendejä sekä verkkokaupan logistiikkaa. Viime vuosina toimitusketjuja ovat rasittaneet lukuisat häiriötekijät. Toimitusajat ovat pidentyneet, pula komponenteista on kiihtynyt ja konttikuljetusten hinnat ovat moninkertaistuneet. Samalla olemme McKinnonin sanojen mukaan ilmastohätätilassa, ja logistiikka on sekä ilmastonmuutoksen aiheuttaja että sään ääri-ilmiöiden uhri. McKinnonin mukaan aiemmin voitiin luottaa siihen, että systeemi palautuu yksittäisen häiriötekijän jälkeen nopeasti takaisin aiemmin vallinneeseen tilaan. “Lukuisat shokit ovat seuranneet toisiaan lyhyessä ajassa, ja meidän onkin palauduttava tulevaisuuteen, uuteen normaaliin. Aiempaa haavoittuvaisemmassa maailmassa huomio siirtyy sopeutumiseen.”

Verkkokaupan logistiikkaa haastavat nopeuskilpailu ja palautukset

Logistiikkaan vaikuttavista megatrendeistä McKinnon käsittelee etenkin verkkokaupan kasvua, sillä se haastaa logistiikkaa useasta eri näkökulmasta. Valtava volyymin kasvu on vaatinut tila-, toimipaikka- ja toimituskapasiteettien kasvattamista. “Isot verkkokauppiaat kilpailevat pääasiassa toimitusnopeudella. Monet tarjoavat seuraavan päivän tai jopa saman päivän toimituksia.” McKinnonilla on tälle termi, instant logistics. Nopeuskilpailun lisäksi myyjiä ja kuljetusliikkeitä haastavat palautukset sekä ostajien odotukset vastaanottaa tilauksensa lähes minne vain. “Yhdysvalloissa 21 prosenttia tilauksista palautetaan. Britanniassa 42 prosenttia vaatteita verkosta ostavista uskoi palauttavansa ainakin yhden tilaamistaan tuotteista. Osa kuluttajista tuntuu rakentavan myymälän olohuoneeseensa tilaamalla eri kokoja ja tyylejä, kokeilemalla ja palauttamalla.” Kaikki tämä on McKinnonin mukaan johtanut kovaan taloudelliseen paineeseen, sillä tällaisen palvelutason tarjoaminen on todella kallista.

Nämä megatrendit vaikuttavat logistiikkaan: 

Verkkokauppa

“Verkkokaupan osuus kaikesta kaupasta on kasvanut etenkin vuodesta 2012 asti. Yhdysvalloissa prosenttiosuus on kaksinkertaistunut, Euroopassa kolminkertaistunut. Joissakin Euroopan maissa, kuten Italiassa ja Puolassa, osuus on kuusinkertaistunut. Eräs tutkimus arvioi, että pandemia kasvatti verkkokaupan osuutta kaikesta kaupanteosta lähes neljällä prosentilla. Vaikka pandemian kasvuvauhtia ei ollut mahdollista ylläpitää, nykyinen jopa viisi prosenttia vuodessa on yhä vaikuttava kasvuvauhti.”

Päästövähennykset

“Jos mitään ei tehdä, vuoteen 2050 mennessä tavaraliikenteen hiilidioksidipäästöt kasvavat arviolta 22 prosenttia. Kansainvälinen liikennefoorumi mallinsi erilaisia tapoja saada prosenttia laskuun. Viisi tehokkainta keinoa on vähentää rahtiliikennettä, siirtää mahdollisimman suuri osa rahdista kulkemaan vähähiilisillä kulkuneuvoilla, optimoida kulkuneuvojen kapasiteetin käyttöä, parantaa energiatehokkuutta sekä vähentää fossiilisen energian käyttöä.”

Joustavuus

“En usko tuotannon täyteen paikallistumiseen tai niin kutsuttuun käänteiseen globalisaatioon. On kuitenkin tosiasia, että olemme liian riippuvaisia yksittäisistä, kriittisistä tuottajamaista ja yksittäisistä tuotteista. Tuotantoketjujen pitää monipuolistua, jotta yritys ei ole riippuvainen yhdestä ainoasta tavarantoimittajasta toisella puolella maailmaa.”

Osaajapula

“Pandemia on voimistanut pitkään vallalla ollutta logistiikka-alan osaajapulaa. Pitkällä aikavälillä ratkaisu olisi prosessien automaatio, joka on jo käynnissä. On itsestään ajavia kulkuneuvoja, korkeasti automatisoituja varastoja ja keräilyjärjestelmiä. Koska laaja käyttöönotto vie aikaa, lähitulevaisuudessa logistiikka on yhä työvoimaintensiivinen ala. Pandemia osoitti logistiikan tärkeyden, mutta alalla on imago-ongelma.”

Tekniset innovaatiot

“Yksi merkittävä logistiikkaan vaikuttava tekninen kehityskulku on automaatio. Tuoreessa tutkimuksessa kysyttiin, mitä alan toimijat pitävät merkittävimpinä teknologisina kehitysalueina. Listalla ovat lohkoketju, IoT eli esineiden internet, automaatio, droonit, robotiikka ja tekoäly. Näiden lisäksi nostaisin metaversen soveltamisen logistiikkaan ja fyysisen internetin.”

Fyysinen jalanjälki

“Yritykset ovat kärsineet viime vuosina akuutista varastopulasta. Kun talous on palautunut pandemiasta, yritykset ovat yrittäneet tasapainottaa logistiikkaketjujaan, mikä on luonut lisäpainetta varastokapasiteetille. Kiinteistömarkkinat ovat vastanneet tähän mittavilla investoinneilla logistiikkatiloihin. Myös yritysten vaatimukset varastoille muuttuvat, kun kaupanteko siirtyy verkkoon. Ne tarvitsevat uuden sukupolven keskuksia ja mikrohubeja lähellä asiakasta.”

Kiinnostuitko?

Otathan yhteyttä Transvalin myyntiin.

alkuunalkuun