Siirry sisältöön
Mitä muuten teet työksesi?

Työ ja työntekeminen ovat osa luonnollista elämää. Aika moni kysyy uuteen ihmiseen tutustuessaan: mitä muuten teet työksesi? Kiinnostuksen kohde on ihmisessä, työn sisällössä, motivaatiossa ja tunteessa. Harvempaa kiinnostaa, millainen palkkasuhde yritykseen henkilöllä on. 

Tämä sama ihmisten välinen suhtautuminen näkyy menestyvien yritysten välisessä keskustelussa. Osaajia on yrityksessä töissä vakituisesti, osa-aikaisesti, määräaikaisesti, kuukausipalkalla, tuntipalkalla, vuokralla. On omia ja on kumppanin henkilöitä samoissa tiloissa, samoissa tehtävissä. Kaikki yhtä ja samaa joukkuetta kuitenkin. Suomessa vuokratyötä on tehty ainakin 60 vuotta, ensimmäisiä paikkoja oli telakkateollisuuden työtehtävissä. Vuokratyövoiman käytön syynä oli muun muassa kiristyvä kilpailu ja kausiluonteisten alojen tarve saada nopeasti paljon lisätyövoimaa.

Vuokratyön, tai oikeastaan osaamisen vuokraamisen, tarpeet ovat nykyisinkin hyvin samanlaisia. Usein halutaan löytää myös ratkaisu muuttaa yrityksen kiinteitä kuluja muuttuviksi kuluiksi.   

"Vuokratyö olisikin hyvä nähdä tasavertaisena osana toimivaa työelämää ja samanarvoisena muihin työsuhteisiin nähden. Samalla kun ihmiset haluavat työelämäänsä entistä enemmän vapautta ja omaehtoisuutta suhteessa siihen, milloin töitä tehdään, yritykset haluavat skaalautuvuutta. Työn tekeminen ja työtehtävät pirstaloituvat sekä monipuolistuvat. Kun pirstaleisen työn yhteiskunnallinen arvostus paranee, siitä ei puhuta negatiivisesti silpputyönä."

Yrityksille vuokratyön käyttö mahdollistaa toiminnan ja osaamisen skaalautuvuuden korkea- ja matalasuhdanteissa sekä tasaa oman henkilöstön työkuormaa arjessa. Vuokratyö lisää työn monimuotoisuutta ja joustavuutta. Nouseekin ajatus, miten voimme entisestään rohkaistua yrityksissä, jotta vuokratyö nähdään voimavarana menestymiselle ja kasvun sekä laadun mahdollistajana.

Osaamisen vuokraamisessa tarpeet kohtaavat

Suosittelemme lämpimästi ainakin kokeilemaan, voisitko osaamisen vuokraaminen sopia yrityksen tarpeisiin. Sopivaan kohtaan, esimerkiksi volyymipiikkiin vastaamisessa, voisi ottaa pari-kolme valmiiksi koulutettua osaajaa helpottamaan oman henkilöstön työkuormaa. Osaamisen vuokraaminen on riskitön ja nopea tapa mukauttaa henkilöstön määrää työvoimatarpeen muuttuessa. Se voi olla myös sopiva kokeilu ennen toimintojen mahdollista ulkoistamista kokonaan kumppaniyrityksen hoidettavaksi. Osaamista voi vuokrata joustavalla hinnoittelulla määräajaksi, toistaiseksi, keikaksi tai kahdeksi tai pitkäaikaisesti.

Osaamisen vuokrauksen kustannustehokkuus oman henkilöstön käyttöön verrattuna piilee kokonaiskustannuksissa: rekrytointiprosessiin ei kulu yrityksen omia resursseja, riski palkata epäpätevä työntekijä pienenee, hallinnollisen työn määrä vähenee, lomatuuraajia on aina ja henkilöstön kiinteät kulut muuttuvat muuttuviksi kuluiksi. Henkilöstöpalvelua tarjoavalla kumppanilla tulisikin olla valmiiksi koulutettujen henkilöiden joukkue, josta löytyy aina oikeaa osaamista. Puhumme sujuvasti prosessien ja toimintatapojen jatkuvasta kehittämisestä, yhtä hyvin osaamista on kehitettävä jatkuvasti.

"Esimerkiksi logistiikan ammattiosaajia ei kasva joka oksalla. Siksi on luontevaa vuokrata osaaminen tehtäväalaan erikoistuneelta yhtiöltä. Samalla on hyvä kiinnittää huomiota henkilöstöpalveluja tarjoavan yrityksen näkemystä ja osaamista työturvallisuudessa, työmotivaation kasvattamisessa ja henkilöstön asenteessa työtä ja työntekemistä kohtaan. Kun työntekijät on etukäteen perehdytetty ja koulutettu työtehtäviin, työtekeminen aloitetaan heti kun on tarve. Meillä on esimerkiksi oma yksikkö, jonka tehtävänä on kouluttaa ja perehdyttää transvalilaiset."

Ihmiskeskeisyys ja tarpeet motivaation lähteenä

Vuokratyön tekeminen antaa myös työntekijälle, eli osaajalle, itselleen joustoa ja valinnanvapautta. Esimerkiksi opiskelijat voivat yhdistää opiskelun ja työnteon vaivattomasti. Osalle vuokratyö tuo tarvittavan lisäansion: opiskelijoille, ammattiurheilijoille, pienten lasten vanhemmille, eläkeläisille. Monelle vuokratyö tarjoaa mahdollisuuden työllistyä, se toimii ponnahduslautana työelämään.

Työn vaihtelevuus on yksi merkittävä motivaattori: osa työntekijöistämme haluaa nähdä erilaisia työpaikkoja, saada työkokemusta ja osaamista monipuolisesti, tutustua moneen työyhteisöön ja -kulttuuriin. He haluavat oppia uutta. Mitä parempaa ja monipuolisempaa osaamisemme on, sitä suurempi osa meistä pärjää huomisen työelämässä. Kaikille vuokratyöntekeminen ei kuitenkaan sovi. Ratkaisu on siinä, että työn ja osaajan tarpeet, motivaatiot ja asenteet kohtaavat.

 

 

Vuokraa meiltä valmiiksi treenatut tekijät >>

 

alkuunalkuun