Siirry sisältöön
Materiaalivirtojen hallinnan ulkoistamisella voidaan saavuttaa monipuolisesti lisäarvoa

Monelta valmistavan teollisuuden ja prosessiteollisuuden yritykseltä löytyy merkittävää kehittymispotentiaalia sisälogistiikan ja materiaalivirtojen hallinnasta.

Monessa yrityksessä olisi hyvä ottaa agendalle omat sisälogistiikan ja materiaalivirtojen hallinnan tunnusluvut sekä toimitusten laatu- ja täsmällisyysasiat: ovatko niihin liittyvät mittarit ajantasolla ja voidaanko niiden avulla kehittää toimintaa?

Ulkoistamalla materiaalivirtojen hallinnan ja sisälogistiikan, yritykset voivat siirtyä pois kiinteiden tila- ja henkilökustannusten maailmasta joustaviin palvelusopimuksiin, joiden kulut määräytyvät käytettävien resurssien mukaisesti. Se tuottaa mahdollisuuden toiminnan skaalaamiseen sekä ylös- että alaspäin eli korkeasuhdanteessa tiloja ja työvoimaa löytyy aina tarpeeseen ja hiljaisempina aikoina ei makseta turhasta. 

”Kustannussäästö ei ole ainoa syy ulkoistamiselle vaan kasvavat yritykset saattavat tarvita esimerkiksi lisää tuotantotilaa ilman kalliita investointeja uusiin tiloihin. Tällöin tilaa voi vapauttaa ottamalla varastotilaa ydinliiketoiminnan käyttöön ja siirtämällä varaston ja sen hallinnnon toisaalle ulkoiselle palveluntarjoajalle. Moni organisaatio on jo tiedostanut, että näitä asioita olisi kehitettävä, mutta heidän omat eväänsä eivät siihen riitä ja tukea tarvittaisiin ulkopuolelta."

Yksi toiminnan kehittämisen alue monilla voi olla tuotannollisten toimintojen ja sisälogistiikan eriyttäminen. Monesti nämä hoidetaan yrityksissä lomittain, ja esimerkiksi asentajat käyttävät aikaansa keräilyyn, mikä ei ole tehokasta resurssien käyttöä. Tällöin myös eri työvaiheiden kustannuksia on vaikea tehdä näkyväksi eikä siten tehokkuutta tai säästöjä voida tuottaa.

Kun toiminnot on eriytetty, sisälogistiikkaa kehittämällä voidaan parantaa tuotannon virtausta ja esimerkiksi asentajat pääsevät käyttämään aikansa varsinaisen työnsä tekemiseen. Lopputuloksena tuotannon läpimenoaika paranee, jolloin kapasiteettia saadaan kasvatettua ilman investointeja tuotantoteknologiaan.

Mitattavuutta ja läpinäkyvyyttä materiaalivirtoihin

Teollisuuden toiminnanohjausjärjestelmät hoitavat tuotantoprosessien hallinnan hyvin, mutta nykyaikaiselle kokonaislogistiikan tehokkaalle hallinnalle ne harvoin antavat juurikaan mitään. Jos materiaalivirtoihin päästäisiin kiinni ennen ja jälkeen tuotantovaiheen, olisi mahdollista saada talteen paljon käyttökelpoista dataa toiminnan kehittämiseksi.

Yleensä käytössä olevat järjestelmät eivät tuota riittävästi informaatiota, mutta niihin on kehitetty täydentäviä mittausjärjestelmiä, joilla voidaan seurata prosessien eri vaiheita totuttua laajemmin ja jakaa tätä tietoa reaaliajassa eri osapuolille. Saadun datan avulla toimintaa voidaan edelleen kehittää Lean Six Sigma -työkaluja hyödyntäen. Jos tällaista dataa ei ole saatavilla, toiminnan kehittämisen edellytykset jäävät vähäisiksi.

Toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta voidaan myös parantaa keskittymällä tiiviimmin yrityksen ydinliiketoimintaan ja ulkoistaa enemmän muita toimintoja. Yrityksille on tänä päivänä mahdollista ulkoistaa varastoinnin ja materiaalivirtojen hallinnan lisäksi esimerkiksi erilaisia esi- ja jälkikokoonpanotöitä tai asennuksia. Toimintansa jatkuva kehittäminen on kilpailukyvyn säilyttämisen edellytys joka ikiselle yritykselle.

 
 
 

Ovatko yrityksesi sisälogistiikkaan ja materiaalinhallintaan liittyvät mittarit ajantasolla ja voidaanko niiden avulla kehittää toimintaa?

 
alkuunalkuun