Mediatiedote 25.1.2019
Julkaisu 25.1.2019 kello 11:00

Postin Transval-yrityskauppa päätökseen
− asiakkaille markkinoiden kattavimmat logistiikan ulkoistusratkaisut

Posti Group Oyj on tänään 25.1.2019 saanut päätökseen sisälogistiikkayhtiö Suomen Transval Group Oy:n oston.
Kaupasta tiedotettiin syyskuussa 2018. Posti ostaa koko Suomen Transval Groupin osakekannan MB Rahastoilta
ja muilta yhtiönosakkeenomistajilta. Transvalin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 148 miljoonaa euroa. Sen
palveluksessa on 3 500 logistiikka-alan ammattilaista.

– Kauppa on askel logistiikkapalveluiden kasvustrategiassamme. Kaupan myötä Postista tulee logistiikan
ulkoistusratkaisujen merkittävä toimija Suomessa. Yhdessä Transvalin kanssa tarjoamme markkinoiden
laajimmat ja kattavimmat logistiikan ulkoistusratkaisut kuljettamisesta varastointiin sekä asiakkaiden tiloissa
tapahtuvaan sisälogistiikkaan. Meillä on ollut jo useita vuosia kattava asiakassuhde Transvalin kanssa ja
olemme oppineet arvostamaan Transvalin henkilöstön ja johdon arvomaailmaa ja menestyksellistä
toimintatapaa asiakaslähtöisyydessä, ketteryydessä ja nopeudessa. Kauppa tuo hyötyä molempien
yritysten asiakkaille, toteaa Postin Logistiikkaratkaisut liiketoiminnan johtaja Sari Helander.

Transvalin toimitusjohtaja Risto Vilo on tyytyväinen, että yhtiö saa kasvaa yhdessä Postin kanssa.

– Näemme valtavan potentiaalin tässä kaupassa Postin kanssa. Transvalin nykyinen palvelukokonaisuus
täydentyy Postin logistiikkapalveluilla, kuten varasto- ja lisäarvopalveluilla, kuljetuspalveluilla ja asiakkaan
tarpeen mukaan esimerkiksi verkkokauppa- ja pakettipalveluilla. Tämä yrityskauppa tulee hyödyttämään
myös työntekijöitämme, jotka ovat yrityksemme tärkein menestystekijä.
Kuluttaja- ja kilpailuviranomainen (KKV) hyväksyi yrityskaupan 17.1.2019 tietyin rajoituksin, jotka liittyvät Transvalin
3PL-asiakkaisiin.

Suomessa ulkoistetun logistiikan markkina on reilut 6 miljardia euroa

Suomessa ulkoistetun logistiikan markkina on kooltaan arviolta reilut 6 miljardia euroa, ja ulkoistus kasvaa arviolta
jopa 20 prosentin vuosivauhdilla. Sisälogistiikassa kasvava alue on teollisuuden tuotannon sisälogistiikka ja kaupan
alalla tavaroiden hyllytys ja tuotteiden myyntikunnostus.

Postin kasvuodotuksia logistiikan ulkoistusmarkkinassa kasvattaa kaupan rakennemuutos ja palveluiden kasvava
kysyntä, jotka vaativat logistiikalta uudenlaisia järjestelyjä asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi. Kaupan
toteutumisen myötä Postin ja Transvalin logistiikkapalvelujen muodostama kokonaisuus tarjoaa Suomen
kattavimmat ratkaisut logistiikan ulkoistukseen usealle toimialalle asiakkaiden kilpailukyvyn kasvattamiseksi.

Logistiikan ulkoistuspalvelut kattavat varasto- ja terminaalipalvelut, kuljetusratkaisut sekä asiakkaiden tiloissa
tapahtuvan sisälogistiikan sekä ammattihenkilöstön joustavan käytön. Sisälogistiikka tarkoittaa asiakkaan omissa
tiloissa palvelutarjoajan henkilöstön toimesta tapahtuvaa materiaalivirtojen käsittelyä. Tyypillisiä palveluja ovat
esimerkiksi varastoissa ja terminaaleissa ja teollisuuden tuotantolaitoksissa tapahtuva tavaran vastaanotto, sisäiset
siirrot, keräily ja lähettäminen.

Kaupan myötä Transval jatkaa itsenäisenä yhtiönä ja on osa Posti Group -konsernia. Järjestelyllä ei ole
henkilöstövaikutuksia eikä vaikutuksia asiakkaiden nykyisiin palveluihin.