Siirry sisältöön
5 haastetta robottien käyttöönotolle sisälogistiikassa

Tuotannolliset robotit tehostavat työtä ja suorittavat ihmiselle vaikeita tai vaarallisia työvaiheita, mutta robotiikan hyödyntäminen sisälogistiikassa on vielä harvinaista. Robottien käyttöönottoa sisälogistiikassa hidastavat seuraavat tekijät.

1. Robotiikan käyttökohteita sisälogistiikassa ei tunnisteta.

Yrityksessä ei välttämättä tunnisteta, missä kohdassa sisälogistiikkaa robotiikasta voisi olla hyötyä. Lähtökohta robotiikan käyttöönotolle on aina, että sen tulisi tehostaa toimintaa. On mietittävä, missä kohdassa sisälogistiikan materiaalivirtaa voitaisiin tehostaa ja minkä tehtävän yhteistyörobotti voisi hoitaa. Robotin suorittaman työvaiheen tai liikkeen tulee olla vakioitu ja toistettava.

 

2. Robotiikkainvestointia arvellaan kalliiksi.

Huoli investoinnin kokonaiskustannuksista perustuu usein kokemuksiin tuotantoroboteista, eikä yrityksessä ole tietoa teknologian skaalautuvuudesta tai joustavuudesta. Sisälogistiikassa käytettävät robotit – esimerkiksi paikasta A paikkaan B tavaraa siirtävät – ovat yleensä huomattavasti tuotannollisia robotteja yksinkertaisempia ja investointikustannuksiltaan edullisempia.

 

3. Robottien käytön uskotaan vaativan erityisosaamista.

Myös näkemys käyttöönoton ja käytön vaativuudesta perustuu usein kokemuksiin tuotantoroboteista, joiden ohjelmointiin ei kuka tahansa voi koskea. Yksinkertaisia sisälogistiikan tehtäviä suorittavat yhteistyörobotit ovat kuitenkin varsin helppokäyttöisiä, ja paketista oton jälkeen robotti voi olla käytössä parissa tunnissa.

 

4. Robottien pelätään vievän työpaikkoja.

Robotteihin suhtaudutaan ennakkoluuloisesti, koska pelätään niiden vievän työpaikkoja. Sen sijaan voitaisiin miettiä, mitä sisälogistiikan rutiinitehtäviä robotti voisi hoitaa, jotta ihmisen työaika vapautuisi vaativampien työtehtävien ja poikkeustilanteiden hoitamiseen. Tällöin kokonaisuus olisi aiempaa tehokkaampi ja ihmisen työ mielekkäämpää.

 

5. Työturvallisuuden pelätään vaarantuvan.

Tuotannossa työskentelevät robotit tarttuvat kappaleisiin, leikkaavat tai työstävät työkalulla, joka yleensä edellyttää robotin eristämistä suojausten tai turva-anturoinnin taakse. Asioiden tuominen ihmisen käyttöön on kuitenkin robotille helpompaa, eikä sisälogistiikassa työskentelevän yhteistyörobotin tarvitse osata monimutkaisia asioita tai käyttää työkaluja. Luonnollisesti turvallisuusnäkökulmat on huomioitava tarkasti myös sisälogistiikassa työskentelevän robotin käyttösuunnittelussa.

Teksti Anne Penttilä, kuvat Mikko Vähäniitty

Lue lisää robotiikan pilotoinnista sisälogistiikassa, jota tekevät Transval ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMKin Robotics Center.

 
alkuunalkuun