Siirry sisältöön
Fiksu pakkaus suojaa ja vähentää päästöjä

Pakkaaminen ja pakkaussuunnittelu ovat logistiikan optimoinnin ytimessä

Teollisuuspakkausten suunnittelu ja valmistus asiakkaidemme tarpeiden mukaan

”Pakkaaminen tukee logistiikkaketjua tuotannosta asiakkaalle saakka. Hyvä pakkaus parantaa lastaus- ja pakkaustehokkuutta ja vähentää ympäristökuormitusta”, Transvalin pakkauskehityksen asiantuntija Pekka Paavilainen sanoo.

Optimaalisen pakkaussuunnittelun tuloksena saadaan pakkaus, jossa käytetään oikea määrä oikeanlaista materiaalia turvaamaan tuotetta. Kevyemmät pakkaukset merkitsevät myös säästöjä kuljetuskustannuksiin.

Ympäristö kiittää hyvää pakkausta

Pakkaussuunnittelu huomioi sen, että pakkauksen raaka-aine, sen valmistus sekä kuljetuskustannukset ja pakkauksen kierrätys muodostavat yhdessä mahdollisimman ympäristöystävällisen kokonaisuuden. Ympäristöseikat ohjaavat materiaalivalintoja. Tällä hetkellä on menossa voimakas siirtymä muovista kuitu- ja pahvipohjaisiin materiaaleihin. ”Suomessa puu ja vaneri ovat säilyttäneet hyvin asemansa. Muualla maailmassa erityisesti kennopahvin osuus on kasvanut. Muovikalvo on edelleen erinomainen materiaali muun muassa barrierina eli tilanteissa, missä se suojaa tuotetta kosteudelta tai naarmuuntumiselta.”

 

Oikea määrä oikeaa materiaalia

Pakkaamisen ongelmat liittyvät yleensä materiaalimääriin. Yhtäällä on pakkaukset, joissa säästetään materiaalia, jolloin tuotteen vaurioitumisriski kasvaa. Toisaalla puolestaan ne pakkaukset, joissa materiaalia tuhlataan, kun suunnittelua ei ole tehty kunnolla. Logistisessa kuljetuspakkauksessa ei tuotteen markkinointia ja brändiä ajatella samalla tavalla kuin kuluttajapakkauksissa. ”Kaunis pakkaus ei asiakasta lämmitä, jos pakkaus on kuljetuksen jälkeen rytyssä ja tuote rikki”, Paavilainen sanoo. Pakkauksen materiaali määräytyy kunkin tuotteen ja sen kuljetustapojen mukaan. Materiaalin pitää vastata näihin tarpeisiin eikä yhteen materiaaliin tulee liiaksi sitoutua.

Teollisuuspakkaus osana tuotekehitystä

Fiksu kuljetuspakkausten suunnittelu on tiivistä yhteistyötä tuotteen varhaisen tuotekehityksen kanssa. Pakattavuus on tärkeä osa tuotteen toimivuutta. 

”Kun yritys miettii uutta tuotetta tai tuotelinjaa, kannattaa pakkaussuunnittelija ottaa mahdollisimman varhain tuotekehitykseen mukaan. Näin voidaan välttää isot ja kalliit virheet ennakolta. Pahimmillaan suunnitellaan esimerkiksi tuote, joka ei mahdu ISO-konttiin tai muuhun normaaliin kuljetusvälineeseen.”

Kuljetuspakkauksia aletaan usein suunnitella silloin kun kuljetusvahinkojen määrä on noussut. Tällöin herää kysymys, miten vahinkoja voisi vähentää paremmalla pakkauksella.

”Lähtötilanteena on aina itse tuote ja mitkä ovat sen ominaisuudet, kuten heikot kohdat. Seuraavaksi tunnistamme kuljetusreitit ja pakkauksen käsiteltävyyden eli käsitelläänkö pakkausta koneella vai käsin. Näillä tiedoilla suunnittelemme pakkauksen mitoitukset ja materiaalit. Kun meillä on olemassa tämä raami, otamme yhteyden verkostomme asiantuntijoihin, joiden kanssa teemme esityksen asiakkaalle. Asiakas on kiinteästi mukana prosessin kaikissa vaiheissa.”

Transval tekee yhteistyötä sekä yrityksen sisäisen että ulkoisen asiantuntijaverkoston kanssa. Siihen kuuluu laaja joukko erikoisalojen asiantuntijoita korroosionestospesialisteista kylmäkuljetusten asiantuntijoihin. Pitkäaikainen kokemus ja tiivis yhteistyö maailmanluokan asiantuntijoiden kanssa takaavat Transvalin asiakkaille parhaat pakkausratkaisut.

 
Teksti: Jukka Nortio 
 
 
 
 
 
alkuunalkuun