Transval Akatemia

Transval Akatemia

Jokaisella on mahdollisuus kehittää osaamistaan

Transval Akatemia on avain jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen jokaiselle transvalilaiselle. Transval Akatemia mahdollistaa kehityspolun niin alalle vasta tulleelle kuin jo esimiesasemassa olevallekin. Olennaista on oma halu kehittyä jatkuvasti uudistuvan sisälogistiikan saralla. Niin käytännön tasolla, menetelmissä, prosessinhallinnassa, työkaluissa kuin asiakastyössäkin.

Akatemian kehitysohjelman keskeisiä teemoja ovat asiantuntijuuden kehittäminen omalla erikoisalueella, mentorointi ja henkilökohtaisen potentiaalin tunnistaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa tarvittavan lisäosaamisen kartoitusta ja suunnattujen kehityspolkujen rakentamista. Näiden perusteella kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus hakeutua heille suunnattuihin koulutuksiin sekä kehitysohjelmiin. Samalla pystymme löytämään esimiespotentiaalia omaavat henkilöt.

Työnkiertomahdollisuudet eri yksiköissä takaavat työntekijöillemme laajan osaamispohjan ja mahdollisuuden kehittyä varasto, -terminaali –ja teollisuuspalvelujen erilaisissa tehtävissä. Monipuoliset tehtävät myötävaikuttavat hyvään tiimihenkeen, työssäviihtyvyyteen sekä onnistumiseen.

Transval Akatemia on myös asiakkaillemme tae siitä, että pystymme jatkuvasti tarjoamaan heille alan johtavaa osaamista kaikilla logistiikan osa-alueilla. Akatemia on myös apuna asiakasorganisaatioiden muutostilanteissa, joissa tarvitaan muutoksen myötä apua uudelleensijoituspolkujen luomiseen.

Työntekijän kehityspolku

 • Transval-perehdytys
 • Ammatilliset perustutkinnot
 • Täsmäkoulutukset

Esimiehen kehityspolku

 • Transval-perehdytys
 • Transvalin esimieskoulutus
 • Ammatilliset perustutkinnot
 • Ammatilliset erikoisammattitutkinnot
 • Täsmäkoulutukset

Lean Six Sigma -koulutukset

 • Black Belt
 • Green Belt

Täsmäkoulutukset

 • Työhyvinvointikortti
 • Työturvallisuuskortti
 • Ensiapukoulutus
 • Tulityökortti
 • Kuormansidonta
 • Rahtiturvallisuus ja -kiinnitys
 • Kuorma-autonkuljettajan lupa
 • Nosturinkuljettajan lupa
 • Turvallisuuskoulutus
 • Projektipäällikkökoulutus
 • ADR (vaarallisten tavaroiden kuljetus)