Näpunäiteid tööle kandideerimiseks

Hakuvinkit Transval

Kandideerimine on lihtne! Siin on 11 kõige sagedamini esitatud küsimust

Selleks et meile tööle kandideerimine oleks võimalikult arusaadav, oleme koostanud käepärase näpunäidete loetelu.
Alltoodud nimekirjast leiate kõige sagedamini esitatud küsimused – neist saate hõlpsasti lisateavet kandideerimise käigu kohta.

Kuidas Transvalisse tööle kandideerida?

Vabad töökohad leiate meie veebilehtedelt ja neile kandideerimiseks võite esitada avalduse meie veebilehe kaudu. Kui teile sobivat töökohta ei ole saada, soovitame jätta vabas vormis avalduse. Kuna kõiki töökohti ei kuulutata veebilehtedel, siis tasub esitada vabas vormis avaldus. Vaatame avaldusi läbi iga päev. Avalduses ärge unustage kirjeldada võimalikult täpselt, millist tööd otsite ja millal olete valmis alustama.

Kas selleks, et teile tööle pääseda, peab mul olema laadurijuhi luba?

Laadurijuhi luba ei ole töösuhte eelduseks, sest töökohti on seinast seina. Üks värbamismeeskonna olulisimatest ülesannetest ongi leida iga töö jaoks sobiv töötaja. Vajaduse korral koolitatakse töötajaid masinaid kasutama. Kõigil töökohtadel ei olegi vaja laadurit juhtida.

Milline väljaõpe peab tööülesannete täitmiseks olema?

Me ei eelda logistikaharidust, kuigi sellest on teile kindlasti kasu, kui see valdkond pakub sügavuti huvi. Pakume eri tasemel tööülesandeid ja kirjeldame igas vaba töökoha kuulutuses, millist ettevalmistust tööks vaja läheb. Mitmesuguste õpingute käigus tutvutakse lao põhiprotsesside ja masinate kasutamisega. Ennekõike hindame aga õiget suhtumist ja valmidust uusi asju õppida. Transval korraldab tööandjana nii ettevõttesiseselt kui ka tihedas koostöös õppeasutustega logistikakoolitusi, et parandada töötajate ametioskusi ja toetada nende arengut.

Missugust tööd te pakute?

Tegutseme mitmesugustes siselogistika valdkondades. Töökohtade ametikirjeldused on koostatud kogemuste põhjal ning hõlmavad lao-, terminali- ja pakketeenuste ülesandeid. Laos enamasti komplekteeritakse, sorditakse ja pakitakse.

Millised kogemused või ametioskused tulevad kasuks?

Osa ülesandeid eeldavad head kehalist vormi, see tuleb kõigi laotööde juures kasuks. Omaalgatuslikkus ja hoolikas suhtumine aitavad kaugele jõuda!

Milline on hea kandideerimisavaldus?

Heas kandideerimisavalduses kirjeldatakse võimalikult täpselt, millist tööd otsitakse, kuhu ollakse valmis tööle suunduma ja millal valmis tööd alustama. Peale selle, et üksuste tööülesanded on erinevad, varieeruvad ka tööajad ning mida täpsemalt te olete oma soove ja võimalusi kirjeldanud, seda lihtsam on värbajal teile sobivaid töökohti kindlaks teha. Oma soovide avaldamisega tasub vaeva näha. Me saame väga palju avaldusi ja ühenduse võtmise tõenäosus on seda suurem, mida rohkem vaeva te olete enda ja oma oskuste tutvustamisega näinud. Ärge unustage esitada avalduses kõiki palutud andmeid, kogu teave on värbaja seisukohast ääretult väärtuslik!

Millisteks küsimusteks peab tööintervjuul valmis olema?

Enne intervjuule tulekut võiksite mõtiskelda järgmistel teemadel. Mida te uuelt töökohalt ootate? Millised on teie tulevikuplaanid? Mida olete õppinud varasematest kogemustest? Intervjuu eesmärk on teha kindlaks töötaja ametioskused, ootused ja motivatsioon. Intervjuud ei tasu peljata, selle eesmärk on vestelda tööülesannetest vabas õhkkonnas.

Mis toimub pärast intervjuud?

Intervjuu korraldanud värbaja ütleb teile intervjuu ajal, millal teiega uuesti ühendust võetakse. Hoiame kandideerijat alati kandideerimisprotsessi edenemisega kursis.

Saatsin teile avalduse. Millal ma võin sellele vastust oodata?

Vaba töökoha kuulutuses on alati kirjas kandideerimise lõpptähtaeg. Kui olete meile avalduse saatnud, siis oodake rahulikult, millal teiega ühendust võetakse. Anname kõigile kandideerijatele teada, kuidas kandideerimisprotsess edeneb. Kui jätate meile vabas vormis avalduse, siis sellele ei ole tähtaega kehtestatud. Võtame teiega ühendust, kui meil on pakkuda teie ametioskustele vastavat tööd.

Kuidas ma tean, et minu avaldus jõudis teieni?

Pärast avalduse esitamist saate e-posti aadressile teate selle kohalejõudmise kohta. Lisaks saate koos sõnumiga meie süsteemi paroolid, millega võite igal ajal oma avaldust või isikuandmeid uuendada ja teistele töökohtadele kandideerida.

Mida soovitate tööintervjuule kaasa võtta?

Intervjuule tasub alati võtta kaasa varasemat töökogemust ja haridust tõendavad dokumendid. Nende abil tõendate meile avalduses esitatud teavet. Peale selle tasub olla hakkaja ja avatud meelega – see loob sujuvaks suhtluseks hea pinna!

Kandideerige!

Kas teie olete transvalilaste meeskonna järgmine liige? Transvalis töötab suur hulk logistikaspetsialiste, kes täidavad mitmesuguseid ülesandeid. Peame kõige olulisemaks positiivset töössesuhtumist. Juhul kui praegu pakutavate töökohtade seas sobivat ei leidu, võite jätta ka vabas vormis avalduse.

Avalduse esitamiseks klõpsake vabade töökohtade lehel