Siselogistika teerajaja

Sisälogistiikka - Transval sisälogistiikan Edelläkävijä

Siselogistika tõhustamise visionäär

Siselogistika on muutunud äritegevuse tõhustamisel olulisemaks kui kunagi varem. Transval on Soome suurim siselogistikaettevõte, kel on üle 20 aasta kogemust logistika- ja tööstusettevõtete tegevuse tõhustamisel ja neile mitmesuguste sisseostetavate teenuste pakkumisel.

Toome oma klientidele soorituspõhise hinnakujunduse ja Transvali ainulaadse mudeli abil siselogistikas märkimisväärset lisaväärtust. Suudame asendada enamiku klientide siselogistika püsikuludest muutuvkuludega, muuta tegevuse paindlikumaks ja kvaliteedi paremaks ning hoida märkimisväärselt kokku kulusid. Soovime pidevalt oma teadmisi ja visiooni edasi arendada ning täita Soomes ja Põhjamaades siselogistika juhteksperdi rolli.

Meie kliendid on mitmesuguse suurusega kaubandus-, tööstus- ja logistikaettevõtted. Pakume neile kõikehõlmavaid teenuseid ladude, terminalide ja tööstuste materjalivoogude tõhustamisel. Lisaks aitame personaliteenuste abil paindlikult tööjõudu planeerida ning anname nõu siselogistikaprotsesside jätkuval arendamisel.
Meie väärtused võtab kokku sõna „tubli”.

Hindame põhimõttekindlust ja pidevat arengut, samuti vastastikust lugupidamist ja koostööd ning uuenduslikkust. Nende väärtuste järgimine paistab silma meie igapäevatöös. Meie jaoks on iga hetk võimalus teha asju veidi paremini – sest logistikas on iga hetk oluline.

Transvali mudel tagab alati siselogistika parima võimaliku tõhususe

Kõik meie teenused toetavad kliendi põhitegevust ja tootmisprotsessi. Siselogistika täielikul või osalisel sisseostmisel on kliendi siselogistikaprotsessid Transvali kogenud kätes ja neid arendatakse pidevalt edasi.

Transval on Soome suurim siselogistikaettevõte. Enam kui 20 aasta pikkused kogemused aitavad meil tuvastada ükskõik millise ettevõtte logistikaprobleemid ning pakkuda välja kliendi jaoks kõige paremini toimivaid kohandatud lahendusi.
Meie kliendikeskne ja paindlik tegevusmudel annab valmiduse siselogistika parima võimaliku tõhususe tagamiseks igas olukorras.

Meie kliendid võivad osta Transvalilt siselogistika teenuseid paindlikult, olenevalt vajadusest, alates ühte tegevust sisaldavast kohandatud osalisest alltöövõtust ning lõpetades kõikehõlmava täisteenusega.
Teenuste sisseostmisel on alati tegemist usaldusküsimusega.

Transvali tegevuse lähtekohad on alati olnud kliendi kasu, pidev tegevuse ja oskusteabe parandamine ning põhimõttekindel tegutsemine. Transval töötab peamiselt kliendi juures kohapeal, vastutab kliendi siselogistikatoimingute arendamise ja tegemise eest, haldab töötajaid ja sisseseadet ning korraldab ja juhib tööd, vastutades tegevuse kvaliteedi ja tõhususe eest.

Võtke meiega ühendust! Räägime hea meelega lähemalt, kuidas koostöö meiega võib muuta teie ettevõtte logistika tõhusamaks kui kunagi varem.

Janne Kylmäoja
Sales Director
tel. +358 40 507 4743
firstname.lastname@transval.fi

Partnerlusel on selged ja mõõdetavad eelised

 • Soorituspõhine hinnakujundus
 • Püsikulud muutuvkuludeks
 • Paindlik tööjõu planeerimine mahtude muutumise korral
 • Valdkonna parim oskusteave
 • Protsessi pidev arendamine
 • Logistikapersonali suurem rahulolu oma tööga ja paremad koolitusvõimalused
 • Optimeeritud ja tõhusust suurendavad töömeetodid
 • Toote- või tegevuspõhised kulud
 • Sisseseadega seotud omakapitali vabanemine
 • Mahupõhised soodustused pakendite ja sisseseade hankimisel
 • Kulude kokkuhoid u 10–30%