DSV Road – Pikaajaline koostöö on vilja kandnud

Transvali ja DSV leping hõlmab Vantaa logistikakeskuse eksport- ja importsaadetiste käitlemist. Koostöö on kestnud juba 20 aastat, nii et kõikvõimalikud terminali kaubakäitluse murekohad on üles leitud.

Tükikaup on terminalitöös lai mõiste: saadetised võivad sisaldada kõikvõimalikku alates kingakarbist ja ülikallitest instrumentidest kuni teraskonstruktsioonideni.

Käideldav kaup võib turgudest ning ekspordi- ja impordiprojektide arengust olenevalt siiski kiiresti muutuda. Vahel muudetakse ka valdkonna õigusakte ja töömeetodeid, nii et tukkuma ei tohi jääda, vaid tegevus tuleb korrapäraselt üle vaadata ning kaaluda ja katsetada uusi tegutsemisviise.

Transval vastutab DSV terminalis – nagu mitmel teiselgi Transvali objektil – ka töödejuhatamise eest. Ulatuslik teenuste sisseostmine on näidanud, et see on parim valik nii tööviljakuse, töötajate rahulolu kui ka kulutõhususe seisukohast.

„Ametioskused, avatus ja usaldusväärsus koos kiire reageerimisega,” vastab DSV Road Oy terminalijuht Tom Jokinen küsimusele Transvali tugevate külgede kohta.

Usaldusväärsuse erigarantiina näeb Jokinen asjaolu, et Transvalil on lähipiirkonnas kümneid terminalitöötajaid, kelle seast leiab kiiretel aegadel vajaduse korral abiväge. Töötajate pühendumus ja kontaktisikute tabatavus on Jokineni meelest aga suisa enesestmõistetavad.

www.fi.dsv.com

DSV ettevõtete ülemaailmne aastakäive on umbes kuus miljardit eurot. Kontserni heaks töötab ligikaudu 22 000 logistikaspetsialisti 70 riigis üle kogu maailma. DSV Roadi divisjon hoolitseb maanteevedude eest, pakkudes mis tahes ettevõtte vajadustele vastavat teenust.

DSV Road