ABB usub Transvali asjatundlikkusse

Transval on oluline osa meie logistikategevusest

Transval pakub ABB Oy mootorite ja generaatorite üksusele Helsingis tervikteenust, mis hõlmab tehase- ja laologistikat, pakketeenuseid ning lisaväärtust loovaid kohandatud teenuseid. Koostöö sai alguse juba enam kui 15 aastat tagasi.
Aastate jooksul on see laienenud ja toimivale tervikteenusele on lisandunud uusi teenusevorme.

„Transvali asjatundlikkus lisaväärtust loova logistika vallas paistab silma selle poolest, et nad oskavad leida lahendusi, mis vastavad meie tootmise nõuetele,” räägib ABB esindaja Hannu Uusitalo, kes vastutab ABB ja Transvali lepingu eest.

„Transvalilased tunnevad meie äri ja tegevuskeskkonda.
Kauaaegne koostöö võtmeisikutega väljendub avatuses, usaldusväärsuses, avatud hinnakujunduses ja suutlikkuses tulla toime ühiste katsumustega,” rõhutab Uusitalo.

„Transvali asjatundjatel on olnud juba aastaid märkimisväärne roll ABB pakendite ja pakkimise arendamisel.
Oleme üks maailma suurimaid elektrienergia ja automaattehnoloogia kontserne ning koostööpartnerid peavad suutma meie tegevuskeskkonnas töötada.

Usaldame oma arendusprojektides Transvalit kui tehaselogistika ja pakkimise asjatundjat,” räägib Hannu Uusitalo.

„Teeme pidevalt koostööd selle nimel, et meie tegevus käiks maailmas toimuvate muutustega kaasas.
Oleme Transvali tööga rahul,” võtab Hannu Uusitalo teema kokku.

ABB on juhtiv elektrienergia ja automaattehnoloogia kontsern. ABB Soome mootorite ja generaatorite üksus teeb kõvasti tööd, et uurida ja arendada suure kasuteguriga mootoreid ja generaatoreid. Üksus arendab ja toodab neid kõigile tööstusvaldkondadele ja igaks otstarbeks üle kogu maailma. Tehased asuvad Helsingis ja Vaasas.

ABB