Uudised2017-11-22T09:12:45+02:00

Uudised

Uutiset

Posti ostab siselogistika ettevõtte Soome Transval Group Oy

28.9.2018|

− klientidele toob äritehing turu laiaulatuslikumad võimalused logistika allhangete lahendusteks Posti Group Oyj jätkab oma strateegiale vastavat kasvamist logistikavaldkonnas ning ostab siselogistikale spetsialiseerunud Soome Transval Group Oy. Äritehingu tulemusel saab Postist logistika sisseostmislahenduste  märkimisväärne pakkuja [...]

Seminar „Logistics & Distribution”

24.10.2017|

Oli suur rõõm pidada aasta tähtsaimal messil „Logistics & Distribution” 11.10 seminarikõne. Teema „Sissostmine ei kujuta endast ohtu” pakkus head võimalust analüüsida siselogistikateenuse sisseostmise kogemusi nii sisseostetava kui ka sisseostja seisukohast. Vastupanu muutustele on [...]

Kliendi maailm on Transvali maailm

6.10.2017|

Suvise ja sügisese meediakajastuse põhjal on selgemast selgem, et Soome majandus on üle hulga aja kasvuteel. Seda on ka siselogistikas konkreetselt näha. Mahud on kasvanud ning kaup terminalides ja ladudes liigub. Tööstuse väljavaated on üle [...]

Fenno Road ja Transval hakkavad koostööd tegema

11.9.2017|

Fenno Road Oy ja Transval sõlmisid koostöölepingu. Koostöö seisneb maanteevedude peale- ja mahalaadimisteenuste osutamises Vuosaari terminalis. „Transvali avatus, pädevus, usaldusväärsus ja võime meie tegevust edasi arendada on märksõnad, mille tõttu [...]

Arendustöö vundament

24.8.2017|

Ka asjaarmastajast ehitaja saab parajal hetkel aru, et iga maja vajab tugevat vundamenti. Maja vundamenti on lihtne ette kujutada ka siis, kui ei ole ise kunagi ehitamisega kokku puutunud. Vaja läheb aluspinnast, sobivat vundamendi rajamise [...]

Transval suurendab teadlikkust siselogistikast kommunikatsiooni abil

21.6.2017|

Siselogistika, tööjõurent ja sisseostetavad teenused on olnud sel aastal järjest enam meedia huviorbiidis. Valdkond areneb täie hooga, kuid sellest hoolimata ei ole laiemal üldsusel veel siselogistika ja selle konkurentsimõjude kohta põhjalikumat teavet. Transval soovib võtta [...]

Lean Six Sigma abil suurendatakse märkimisväärselt vootõhusust

21.6.2017|

Lean Six Sigma abil suurendatakse märkimisväärselt vootõhusust Üha tiheneva konkurentsi tingimustes soovivad ettevõtted oma tegevust tõhustada. Logistika on üks kesksetest funktsioonidest, mille tõhustamise saladus peitub teadmises, kuidas protsess tegelikult toimib. Aga kui palju teevad ettevõtted [...]

Soome siselogistika püüab püsida Euroopa sõiduvees

21.6.2017|

Maailm muutub ja areneb kiiremini kui iial varem. Ka siselogistika areng saab hoogu suurtest üleilmsetest äritegevust muutvatest suundumustest nagu digiteerimine, asjade internet ja automatiseerimine. Kõige selle abil loodetakse saavutada kiirem, sujuvam ja kulutõhusam protsess ning [...]

Varova ja Transvali koostöö süveneb

7.6.2017|

Varova ja Transvali pikka aega kestnud koostöö laieneb, hõlmates ka Varova Kaug-Idast ja Aasiast saabuvate konteinervedude käitlemist. Koostöö sisaldab konteinerite lossimist, sortimist, komplekteerimist, uuesti pakkimist ja teelesaatmist. „Alustasime koostööd Transvaliga juba 1990. aastatel seoses Euroopa [...]

Transval Solutions valiti kesklao uueks operaatoriks

1.6.2017|

Nornickel ja Transval Solutions Oy sõlmisid 29.05.2017 lepingu Nornickeli toodete veo kohta tootmisüksusest kesklattu, lao opereerimise ja laadimistoimingute pakkumise kohta Harjavalta tööstuspargis. Lepingu eesmärk on luua kvaliteetne, paindlik ja kulutõhus tootelogistika teenindusmudel. Leping jõustub 27.06.2017. [...]

Tulevikku luuakse üheskoos

4.5.2017|

Digimaailm ja tehnoloogia areng muudavad märkimisväärselt ühiskonna alustalasid. Nende pakutavad võimalused tuleb kõigiti ära kasutada. Selleks et saavutada tihedas rahvusvahelises konkurentsis edu, tuleb meil uueneda, olla julged ja lasta vanast lahti. Nii see lihtsalt kord [...]

Viessman ostab pakketeenused sisse Transvalilt

16.3.2017|

Viessmann Refrigeration Systems Oy ja Transval Teollisuuspalvelut Vindea Oy on sõlminud pakketeenuste sisseostu lepingu. Seoses Viessmanni Porvoo tehase pakketegevuse uuendamise ja ümberkorraldamisega siirduvad seitse Viessmann Refrigeration Systems Oy töötajat alates 16.03.2017 vanade olijatena Transvalisse tööle. [...]

Transval teeb koormaohutuses uue tehnoloogia abil revolutsiooni

17.2.2017|

Transval võtab esimesena maailmas kasutusele tehnoloogia, mis kasutab laadimis- ja sidumistoimingute kinnitamiseks ära õpivõimelist tehisintellekti. Õpivõimeline tehisintellekt parandab koorma ohutust transpordi ajal ja suurendab tõenäosust, et koorem püsib terve. Teenuse ja uue tehnoloogia abil soovitakse [...]

Pin It on Pinterest