Karjäärilood

Õige suhtumine ja tahtejõud viivad alati edasi

Soovime pakkuda kõigile töötajatele võimalust oma potentsiaali ära kasutada. Saage tuttavaks kahe transvalilase ja nende tööalase arenguga.

Minna Nieminen Uratarinat

Kiire õppimine avas Minnale uue valdkonna

Minna Nieminen, värbamiskoordinaator

Minna alustas Transvalis tööd 2013. aasta lõpus Vindea pakketeenuste kontoris. 2014. aastal ostis Transval Vindea aktsiakapitali ja Minna tuli 2014. aasta oktoobris üle Transvalisse, jätkates samade tööülesannete täitmist. Toona oli tema töö pakkenimekirjade puhtalt ümber kirjutamine, arvete väljastamine, saatelehtede printimine jne.

2015. aasta lõpus siirdus Minna tööle Transvali peakontorisse Jusslasse värbamisassistendi ülesandeid täitma. Tal kulus värbamistöösse sisseelamiseks aasta. Minna harjus väga kiiresti värbamismeeskonna kiire rütmiga ning juba 2016. aasta lõpus sai temast värbamiskoordinaator. Tema ülesannete hulka kuulub praegu kõik, mida värbamise vastutusala hõlmab, alates töökuulutuste ülespanemisest kuni intervjuude korraldamise ja töölepingute haldamiseni. Peale selle teeb Minna veel igasugust kontori- ja klienditööd, mis tähendab, et tema ametikirjeldus on üsna mitmekesine.

„On tore, et olen saanud pidevalt uusi asju juurde õppida, sest värbamine on minu jaoks uus valdkond. Kuna olen liikunud kontserni sees eri üksuste ja ülesannete vahel, olen õppinud eri nurkade alt tundma nii inimesi kui ka äritegevust. Kõik see on toimunud tohutu kiirusega.”

Minna meelest on värbamise juures kõige meeldivam see, kui üksus leiab töötaja, kes on just see õige, ning töödejuhatajalt tuleb head tagasisidet.

„Kõige toredam on Transvalis see, et siin on suurepärased töökaaslased ja võimalus teha uusi asju.”

Arttu Pentikäinen Uratarinat

Arttu valem: karjääri edenemisele aitavad kaasa peamiselt positiivne suhtumine ja omaalgatuslikkus

Arttu Pentikäinen, terminalihalduse tugitegevuse ja arendamise operatiivjuht

Arttu esindab transvalilast, kes tuli siia tööle õiguste loovutamise tehingu tulemusel ja soovis jääda meile karjääri tegema. Arttul on suur soov areneda ja tänu sellele on ta pääsenud Transvalis mitmesuguseid ülesandeid täitma.
Arttu amet hõlmab oma üksuse juhtimist, terminalihalduse tugitegevust ja arendamist. Lisaks tööüksuse juhtimisele lööb ta kaasa mitmesugustes projektides, nt operatiivjuhtide abina uute tegevusalade planeerimisel.

Arttu alustas tööd 2007. aastal lennujaama kaubalaadijana. 2011. aasta kevadel sai temast Transvali vahetusevanem ja 2015. aasta kevadel üksuse operatiivjuht.

„Juhi töö võimaldab oma ülesandeid juba suurel määral ise kujundada. Tahan töötada omamoodi. Juhtkond hoiab silma peal ja toetab vajaduse korral. Ka organisatsiooni teised võrgustikud ja tugi on minu jaoks olulised ning aitavad karjääri teha. Enda huvi ja aktiivsus on olnud kõige olulisemad – kui millegi vastu on huvi tekkinud, siis on avanenud ka uued võimalused.”

Arttu karjäär on edenenud seepärast, et ta on teinud oma tööd nii hästi kui võimalik ning iga kord uute võimaluste avanedes näidanud üles tahet end proovile panna. See ei ole jäänud märkamata ja talle on antud võimalusi. Nüüd osaleb Arttu TEATi töödejuhataja koolitusel ja Lean Six Sigma Green Belti koolitusel. Tema unistus on jõuda Black Belti tasemeni.

Tavalisse tööpäeva mahuvad lisaks operatiivsele töödejuhatamisele mitmesuguste projektide haldamine ja uute väljatöötamine ning töödejuhataja koolitus. Praegu osaleb Arttu ka uute tegevusvaldkondade planeerimisel ehituslogistika alal.

„Päeva jooksul tuleb tegeleda mitme asjaga, nii et süsteemsus on töös väga oluline. Ilma süsteemsuseta ei saaks ühtki asja valmis, kui neid mitu tükki samale ajale langeb.”

„Meil on tore meeskond ja iga inimene on hinnatud. Tulevik viib sinna, kuhu tahetakse minna, kui olla positiivse suhtumisega ja aktiivne. Usun, et Transvalist paistab alles jäämäe veepealne osa, ning soovin ka ettevõtte edasiarendamisel kaasa lüüa.”