Uudised

/Uudised

Posti ostab siselogistika ettevõtte Soome Transval Group Oy

2018-09-28T12:39:17+03:0028.9.2018|

− klientidele toob äritehing turu laiaulatuslikumad võimalused logistika allhangete lahendusteks Posti Group Oyj jätkab oma strateegiale vastavat kasvamist logistikavaldkonnas ning ostab siselogistikale spetsialiseerunud Soome Transval Group Oy. Äritehingu tulemusel saab Postist logistika sisseostmislahenduste  märkimisväärne pakkuja Soomes. Klientidele pakub uus tervik turu laiaulatuslikumaid teenuseid ja tarneahelalahendusi alates transpordist kuni laoteenusteni ning klientide ruumides toimuva siselogistikani. Posti, [...]

Seminar „Logistics & Distribution”

2019-06-27T14:18:45+03:0024.10.2017|

Oli suur rõõm pidada aasta tähtsaimal messil „Logistics & Distribution” 11.10 seminarikõne. Teema „Sissostmine ei kujuta endast ohtu” pakkus head võimalust analüüsida siselogistikateenuse sisseostmise kogemusi nii sisseostetava kui ka sisseostja seisukohast. Vastupanu muutustele on loomulik ja inimlik omadus, mis selgitab osaliselt ka inimese rolli looduse kroonina. Tänu muutustele vastuseismisele on meil olnud võimalik luua [...]

Transval ja Humanlink tõhustavad kaubandust tänapäevaste riiuldamis- ja kassateenuste abil

2019-06-27T14:18:48+03:006.10.2017|

Transval Group ostis juunis Humanlinki aktsiate kontrollpaki. 2003. aastal asutatud Humanlink on Soome ja Balti riikide tähtsaim sisseostetavate kaubandusteenuste ettevõte. Humanlinki suur riiuldamis- ja kassateenuste asjatundlikkus parandab kaupluse siselogistikat ning optimeerib töötajate hulka. „Efektiivne riiuldamine” ja „Efektiivne kassa” – soorituspõhisus toob kaupluse muutliku mahu korral kasu Humanlink on tuntud kontseptsioonide „Efektiivne riiuldamine” ja „Efektiivne kassa” poolest. [...]

Kliendi maailm on Transvali maailm

2019-06-27T14:18:50+03:006.10.2017|

Suvise ja sügisese meediakajastuse põhjal on selgemast selgem, et Soome majandus on üle hulga aja kasvuteel. Seda on ka siselogistikas konkreetselt näha. Mahud on kasvanud ning kaup terminalides ja ladudes liigub. Tööstuse väljavaated on üle hulga aja paremad ja Soome eksport saab sellest vajalikku hoogu juurde, kui kohapeal valmistatud kvaliteetseid tooteid veetakse välismaale. Meie eesmärk [...]

Fenno Road ja Transval hakkavad koostööd tegema

2019-06-27T14:18:57+03:0011.9.2017|

Fenno Road Oy ja Transval sõlmisid koostöölepingu. Koostöö seisneb maanteevedude peale- ja mahalaadimisteenuste osutamises Vuosaari terminalis. „Transvali avatus, pädevus, usaldusväärsus ja võime meie tegevust edasi arendada on märksõnad, mille tõttu soovisime nendega lepingu sõlmida,” tunnistas Fenno Road Oy tegevdirektor Jussi Sipilä. „Meil on hea meel, et Fenno Road loodab meie [...]

Arendustöö vundament

2019-06-27T14:19:09+03:0024.8.2017|

Ka asjaarmastajast ehitaja saab parajal hetkel aru, et iga maja vajab tugevat vundamenti. Maja vundamenti on lihtne ette kujutada ka siis, kui ei ole ise kunagi ehitamisega kokku puutunud. Vaja läheb aluspinnast, sobivat vundamendi rajamise meetodit, korralikke plaane ja materjale ning oskuslikku ehitajat. Tulemuseks on vundament, mille peale võib ehitada unistuste maja. Seda ehitamise näidet [...]

Soome Transval Group Oy saab kaupluste riiuldamisteenustele spetsialiseerunud Humanlinki põhiomanikuks

2019-06-27T14:19:18+03:0017.7.2017|

Transval Groupi ja Humanlinki (Humanlink Finland Oy, Humanlink Estonia OÜ ja SIA Humanlink Baltic Latvia) omanikud kirjutasid 13.07.2017 alla Humanlinki ettevõtete aktsiate kontrollpaki ostukokkuleppele. Ettevõtte tegevdirektor Jarkko Tainio jääb endiselt ettevõtte otsustavaks omanikuks. Balti riikide äritegevuse eest vastutav direktor Tomas Sabsay jätkab samuti omanikuna ettevõtte teenistuses. Humanlink on tegutsenud kaubanduses üle kümne aasta kaubamärkidega „Efektiivne [...]

Transval suurendab teadlikkust siselogistikast kommunikatsiooni abil

2019-06-27T14:19:22+03:0021.6.2017|

Siselogistika, tööjõurent ja sisseostetavad teenused on olnud sel aastal järjest enam meedia huviorbiidis. Valdkond areneb täie hooga, kuid sellest hoolimata ei ole laiemal üldsusel veel siselogistika ja selle konkurentsimõjude kohta põhjalikumat teavet. Transval soovib võtta aktiivse rolli valdkonna tuntuse suurendamisel ning arutelude ja dialoogide algatamisel. Jagame teadmisi ja arusaamu siselogistika uutest suundumustest „Transval on Soome [...]

Lean Six Sigma abil suurendatakse märkimisväärselt vootõhusust

2019-06-27T14:19:24+03:0021.6.2017|

Lean Six Sigma abil suurendatakse märkimisväärselt vootõhusust Üha tiheneva konkurentsi tingimustes soovivad ettevõtted oma tegevust tõhustada. Logistika on üks kesksetest funktsioonidest, mille tõhustamise saladus peitub teadmises, kuidas protsess tegelikult toimib. Aga kui palju teevad ettevõtted siselogistikas mõõtmisi ning jälgivad selle toimivust? Keskmine näitaja ei ütle, kuidas asjad tegelikult on Siselogistika mõõdikutest ja aimu andvatest töövahenditest [...]

Soome siselogistika püüab püsida Euroopa sõiduvees

2019-06-27T14:19:28+03:0021.6.2017|

Maailm muutub ja areneb kiiremini kui iial varem. Ka siselogistika areng saab hoogu suurtest üleilmsetest äritegevust muutvatest suundumustest nagu digiteerimine, asjade internet ja automatiseerimine. Kõige selle abil loodetakse saavutada kiirem, sujuvam ja kulutõhusam protsess ning suurem klientide rahulolu. Arengu üha kiireneva tempo määravad klientide nõuded tegevuskeskkonnale ja aina tihenev konkurents. Siselogistika mõjutab mitmel tasandil kogu [...]

Pin It on Pinterest