Transval Akadeemia

Transval Akatemia

Igaüks võib oma teadmisi ja oskusi süvendada!

Transvali akadeemia on iga transvalilase võti teadmiste ja oskuste süvendamise juurde. Transvali akadeemia tagab arenemisvõimalused nii alles karjääri alustanule kui ka juba töödejuhataja ametikohale tõusnule. Kõige olulisem on tahe end pidevalt muutuva siselogistika alal edasi arendada – nii praktilises tegevuses, metoodikas, protsesside haldamises, töövahendite kasutamises kui ka töös klientidega.

Akadeemia arenguprogrammi kesksed teemad on teadmiste ja oskuste süvendamine oma erialal, mentorlus ja isikliku potentsiaali äratundmine. See tähendab vajalike uute oskuste määratlemist ja kindlalt juhitud tööalast arengut.
Nende toel on igal töötajal võimalus kandideerida just talle suunatud koolitustele või arenguprogrammidesse. Ühtlasi otsime inimesi, kel on potentsiaali saada töödejuhatajaks.

Rotatsioon eri üksuste vahel annab meie töötajatele laialdase pädevuse ning pakub neile lao-, terminali- ja tööstusteenuste mitmekesiste ülesannete täitmise kaudu arenemisvõimalust. Mitmekesised tööülesanded toetavad heaks meeskonnaliikmeks kujunemist, töörahulolu ning töist edu.

Transvali akadeemia on ka meie klientide jaoks garantii selle kohta, et suudame neid kõigis logistikavaldkondades pidevalt varustada oma ala parimate asjatundjatega. Akadeemia aitab ka klientide organisatsioonimuutuste korral, mis eeldavad abi ümberõppeprogrammide väljatöötamisel.

Töötaja arengukava

 • Transvali tutvumiskursus
 • Tööalane baasväljaõpe
 • Erikoolitused

Töödejuhataja arengukava

 • Transvali tutvumiskursus
 • Transvali töödejuhataja koolitus
 • Tööalane baasväljaõpe
 • Tööalane eriväljaõpe
 • Erikoolitused

Lean Six Sigma koolitused

 • Black Belt
 • Green Belt

Erikoolitused

 • Tööheaolukaart (sm työhyvinvointikortti)
 • Tööohutuskaart (sm työturvallisuuskortti)
 • Esmaabikoolitus
 • Tuletöökaart
 • Koorma sidumine
 • Lasti turvalisus ja kinnitamine
 • Veoautojuhi luba
 • Laadurijuhi luba
 • Ohutuskoolitus
 • Projektijuhi koolitus
 • ADR (ohtlike kaupade vedu)