Siirry sisältöön
Reagoi taloustilanteeseen! Muuta logistiikan kiinteät kulut muuttuviksi ja kevennä tasetta

Liikevoitto voi sulaa hetkessä. Talousjohtajan isoin dilemma on, miten kustannukset saadaan sopeutettua myynnin sakkaamiseen. Tai vastaavasti miten reagoida yllättäen kasvavaan tilausvolyymiin ja siihen tarvittaviin resursseihin. Jos henkilöstö ja koneet eivät ole aidosti muuttuvia kuluja, ne eivät jousta yritysten volyymin vaihteluissa.

"Viikon alussa tuotannon tila hälyttää. Meillä on liian vähän ihmisiä hoitamassa tilauksia ja materiaalivirtautusta. Tai vastaavasti: tilauskanta sakkaa, töitä ei riitä kaikille. Mitä sopeuttamistoimenpiteitä täytyy tehdä? Miten viimeinen rivi suhteessa liikevaihtoon pysyy samana? Kuinka helppoa on skaalata kustannuksia? Miten ratkaistaan tyhjäkäynnillä oleva henkilöstö? Entä miten vältytään mittavilta ylityökorvauksilta ja henkilöstön ylikuormittumiselta?" Uskomme, että jokainen talous- ja yritysjohtaja arvioi jopa päivittäin loppuvuoden taloustilannetta ja bruttokansantulon muutosta.

"Logistiikkatoimintojen osalta suosittelemme nopeasti käyttämään mahdollisuutta siirtää kiinteitä kustannuksia muuttuviksi kustannuksiksi. Se vapauttaa taseesta merkittävästi varoja ja vähentää varausten tekemisen tarvetta sekä pienentää markkinariskiä."

Logistiikan ulkoistamisella 10–30% kustannussäästöt

Logistiikka on tieto- ja materiaalivirtojen optimaalista liikuttamista. Esimerkiksi hyllytystä ja keräilyä tehdään kaupoissa tehtailla, varastoilla, terminaaleissa, tuotantolaitoksissa. Jokaisen yrityksen, jossa logistiikassa työskentelee yli viisi ihmistä, pitäisi tarkastella kustannuksia kriittisesti. Ulkoistaminen ei sovi jokaiselle yritykselle, mutta asian arvioiminen kuuluu. "Avaa vähintään sisäisten kustannusten rakenne. Logistiikasta voi saada jopa yli neljäkymmentä prosenttia kiinteistä kustannuksista muuttuviksi ja samalla alennettua kokonaiskustannuksia."

Jaa riskit kumppanin kanssa

Myös kumppanuus on tapa ulkoistaa riskejä. Yritysten omat resurssit on usein mitoitettu vastaamaan korkean kuormituksen tarpeisiin, eikä ole riittävästi selvitetty millaisia muita mahdollisuuksia markkinoilla on. 

"Varmista, että sinulla on kumppani, joka jakaa kuormitusta. Jos volyymi laskee äkillisesti, toiminta pitää sopeuttaa nopeasti. Samoin jos kysyntä kasvaa yllättäen, varmista toimitusvarmuus ilman ylityökustannuksia. Logistiikan kumppanilla tulee olla kyvykkyys henkilöresurssien siirtelyyn eri toimipisteiden volyymien mukaisesti. Logistiikkakumppanin ja henkilöstöpoolin koko tulee olla merkittävä, jotta työpanoksen ohjaaminen sinne, missä on kysyntää, onnistuu nopeasti."

Varaston kierto ja varastoarvojen pieneneminen sekä läpimenoaikojen nopeutuminen niin valmistavassa teollisuudessa, tukkukaupassa kuin verkkokaupassakin näkyvät suoraan tuloslaskelman viimeisellä rivillä. Jatkuva parantaminen on olennainen osa prosessin kehittämistä. Korostamme työnjohtamisen, tuotantopalkkiomallin sekä prosessien mittaamiseen perustuvan Lean Six Sigma kehityksen tuomista hyödyistä. Myös talousjohtajien on ymmärrettävä logistiikan lainalaisuuksia. "Logistiikkasopimuksissa kannattaa ottaa huomioon investointikustannusten (CAPEX) muutosmahdollisuus operatiivisiksi menoiksi (OPEX)."

TEE LOGISTIIKAN ULKOISTUSPÄÄTÖS

  • Päätä muutoksen tekemisestä riittävän nopeasti, luota faktalukuihin
  • Fokusoi ydinliiketoimintaasi
  • Valitse luotettava ja osaava logistiikkakumppani
  • Varmista, että kumppanilla on osaaminen toimintojen jatkuvaan kehittämiseen
  • Tee ja testaa logistiikan kulurakennetta sekä toimintamallia yhdessä kumppanin kanssa
  • Valitse yrityksellesi sopivin logistiikan ulkoistusaste
  • Osta varastointi ja -palvelut kumppanilta, tilakustannukset pienenevät, koneet ja laitteet poistuvat taseestasi
  • Ulkoista logistiikkatyön tekeminen, osittain tai kokonaan, jatka kumppanin kanssa omissa tiloissasi
  • Ulkoista omat logistiikkatyöntekijät kumppanille. Ei tarvetta irtisanomisille ja aina oikea määrä osaajia ja osaamista vallitsevaan tilanteeseen ja hetkeen.

Ota yhteyttä. Transval on luotettava ja osaava logistiikkakumppani. Takana on yli 25 vuoden kokemus logistiikassa. 

Kiinnostaako sinua sisälogistiikan tehostaminen? Lataa tästä Transvalin sisälogistiikkaopas

alkuunalkuun