Henkilöstökokemus -> asiakaskokemus -> tulos

Tähän ajatuspolkuun olen itselleni kiteyttänyt esimiestyön merkityksellisyyden. Loppujen lopuksi järjestyksellä ei ole merkitystä ja asiat voisi kuvata kehäksi, jossa ne ruokkivat toinen toisiaan: hyvä asiakaskokemus vaikuttaa positiivisesti henkilöstökokemukseen, joka puolestaan heijastuu tulokseen.

Nea Seppäläinen-Ahlbom

Kirjoittaja Nea Seppäläinen-Ahlbom toimii Transvalin henkilöstöjohtajana.

Miten luon erinomaisen henkilöstökokemuksen ja hyvät olosuhteet työntekijöilleni? Fundamentaali kysymys, jota suurin osa esimiestehtävissä olevista on varmasti joskus miettinyt. Entä miten huomioin ihmisten erilaisuuden? 2000-luvulla syntyneillä odotusarvo esimiestyölle on erilaista kuin 1960-luvulla syntyneillä. Eri kansalaisuudet kaipaavat esimieheltään ja työyhteisöltään eri asioita. Yrityskulttuuria tulisi johtaa eri tavalla.

Mielestäni tärkeimmät johtamisen osa-alueet ovat:

1) Perehdytys, osaamisen kehittäminen ja roolin selkeys sekä työturvallisuuden varmistaminen ja työkyvyn tukeminen ovat perusedellytyksiä työssä suoriutumiseksi. Niiden voidaan ajatella olevan minimivaatimuksia esimiestä kohtaan. Lakisääteisten asioiden ja sopimusten noudattamisen on oltava itsestäänselvyys.

2) Onnistunut tavoiteasetanta ja niiden linkitys yrityksen strategiaan sekä jämäkkä, mutta johdonmukainen ja reilu suorituksen johtaminen luovat positiivisen draivin. Työntekijä saa palautetta – sekä positiivista että rakentavaa – ja korjaa toimintaansa tämän perusteella. Tekeminen on tehokasta ja johdonmukaista, tuloksia syntyy.

3) Esimies antaa vapauden toimia annettujen raamien sisällä ja osoittaa arvostusta henkilöstölleen. Hän luottaa, kuuntelee, tukee ja tarvittaessa puuttuu toimintaan. Esimies toimii esimerkkinä yrityskulttuurin ja arvojen ilmentymänä ja muutoksen ”soihdunkantajana”. Hän on luonut luottamuksen ilmapiirin, jossa ihmiset uskaltavat haastaa ja kehittää. Työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä, antavat itsestään parhaimpansa ja suoritustaso on paras mahdollinen. Flow.

Ei ihan ”pala kakkua”.. Aiheesta on lukematon määrä kirjallisuutta, mutta miten saada se punainen lanka ja löytää asian ydin, jota itse on luonnollista noudattaa? Oikotietä onneen ei tässäkään ole, mutta pari asiaa nostan muiden edelle: ole aito ja rehellinen oma itsesi ja ”laita itsesi likoon” sekä nöyryys: johtamisessa ei ole ikinä valmis. Aina on tilaa palautteelle ja voi kehittää itseään.

Ja lopuksi ehkä se tärkein: pidä huolta itsestäsi. Kun olet pyykkisesti ja fyysisesti hyvässä kunnossa ja elämäsi on tasapainossa, voit antaa parhaimman panoksen henkilöstöllesi.

Henkilöstökokemus -> Asiakaskokemus -> Tulos