Pitkän logistiikkauran Keskolla sekä Postilla elintarvikelogistiikan ja viimeisimpänä hoivapalveluiden johdossa toiminut Jani Lindström siirtyi 1.10.2020 Transvaliin johtamaan lähes 3 500 työntekijän ”Henkilöstöratkaisut” liiketoimintaa.

Lindström tiimeineen palvelee Transvalin asiakasyrityksiä varmistamalla asiakasyritystensä logistiikkatoimintoihin oikean henkilöstömäärän ja osaamisen vastaamaan yritysten kulloistakin tarvetta. Lisäksi hän johtaa myymälöille ja kaupoille kattavasti Suomessa tarjottavaa tavaroiden hyllytys-, keräily-, hävikinhallintapalvelua sekä etämonitorointi- ja turvamyyjä-palvelua. Transval tarjoaa vuosittain työtä noin 6 000 henkilölle.

Millaisilla ajatuksilla Jani Lindström lähtee uuteen pestiinsä?

  • Lähden tehtävään nöyrällä mielin ja samalla hyvin uteliaana ja innoissani. Meillä transvalilaisilla on merkittävä rooli varmistaa, että asiakasyrityksemme menestyvät talouden nousu- ja laskusuhdanteissa. Henkilöstömäärän tulee seurata volyymivaihteluja – näin ei tule ylityötunteja tai toisaalla seisota kädet taskussa odottelemassa tavaran saapumista.

Ensimmäisenä askeleena yhteistyön aloituksessa Transvalin kanssa voi Lindströmin mukaan olla vuokratyön ostaminen tuntipohjaisesti ja seuraavana askeleena siirrytään vieläkin riskittömämpään suoritetyöhön. Logistiikkatehtävät ja -toiminnot voi myös ulkoistaa Transvalille – kokonaan tai osittain.

Lindström toteaa henkilöstön jatkuvan kouluttamisen ja osaamisen kehittämisen sekä motivaation olevan palvelun keskiössä.

  • Usein yrityksissä keskitytään oman ydinliiketoiminnan ja siinä olevien työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Logistiikka jää kehityksen hännän huipuksi. Meillä on takana yli 25 vuotta kokemusta nimenomaan logistiikkatyöstä, sen tehostamisesta ja ulkoistusratkaisujen toteuttamisesta. Ykkösenä tässä on henkilöstömme. Sillä on merkitystä, millä osaamisella ja työvälineillä teemme työmme. Varmistamme omassa koulutusyksikössämme, Transval Akatemiassa, että työskentelytapamme ovat ergonomiset, turvalliset ja työ tehdään lean-ajattelumallin mukaisesti. Kaikki turha ja hukka karsitaan

pois. Tämä näkyy asiakkaalle työntehostumisena ja työntekijälle mielekkäänä työn tekemisenä, Lindström kertoo.

Lopuksi Lindström toteaa, että koko Transvalin logistiikkajoukkueen tavoitteena on palvella asiakkaitaan niin, että päivän päätteeksi sekä asiakas että työntekijä voivat käydä nukkumaan stressittömästi ja hyvillä mielillä.