Liikevaihto voi sulaa yhdessä päivässä. Jos henkilöstö ja koneet eivät ole aidosti muuttuvia kuluja, ne eivät jousta yritysten volyymin vaihteluissa.
– Ennakointi on entistä vaikeampaa. Meistä kukaan ei tiedä millainen Q4 tulee olemaan ja paljonko bruttokansantuote putoaa. Kun kiinteitä kustannuksia pystytään siirtämään muuttuviksi, se vapauttaa taseesta merkittävästi varoja ja vähentää varausten tekemisen tarvetta sekä pienentää markkinariskiä, muistuttaa Transval Groupin talousjohtaja Kennet Larsson.

Koronapandemia vaikuttaa paitsi strategiseen suunnitteluun myös päivittäiseen johtamiseen.

On fokusoitava tekemistä siihen minkä osaa parhaiten ja samalla oltava valmis muuttamaan toimintaa nopeastikin vastaamaan paremmin muuttuvia olosuhteita, sekä pienennettävä kustannuksia. Larsson toteaa, että on hyvä ottaa mukaan kumppani, joka hoitaa ne asiat, jotka eivät ole yrityksen ydinliiketoimintaa.
– Toimiva työnjako auttaa viemään myös Suomen kansantaloutta tehokkaasti eteenpäin.

Ota käyttöön kaikki keinot, joilla voit minimoida taloudelliset riskit

Ulkoistamalla logistiikan osaavalle kumppanille kiinteät kulut saadaan muuttuviksi. Samalla vähenee omien varastotilojen tarve, tilakustannukset pienenevät sekä koneet ja laitteet poistuvat yrityksen taseesta.
– Täytyy tunnistaa talouden rakenteet, optimoida resurssit ja toimia leanisti. On otettava käyttöön kaikki keinot, joilla voidaan minimoida taloudelliset riskit, Larsson painottaa.

– Talousjohtajan isoin dilemma on, miten kustannukset saadaan sopeutettua myynnin sakkaamiseen. Esimerkiksi jos aamupäivällä tuotanto pyörii täydellä teholla ja iltapäivällä asiakas soittaa, että volyymi pitää pudottaa puoleen. Mitä sopeuttamistoimenpiteitä täytyy tehdä? Miten viimeinen rivi suhteessa liikevaihtoon pysyy samana? Kuinka helppoa on skaalata kustannuksia? Miten ratkaistaan tyhjäkäynnillä oleva henkilöstö?

Larsson toteaa, että ongelma voi olla myös positiivinen: logistiikan ulkoistuskumppani voi ottaa hoitaakseen asiakkaan logistiikkatyön lisäksi henkilöstön.
– Kun asiakkaan henkilöstö siirtyy Transvalin palvelukseen, he siirtyvät tukitoiminnoista osaksi Transvalin ydinbisnestä. Me voimme nopeasti joko lisätä tai vähentää asiakkaan tarpeen mukaista henkilöstömäärää. Näin työtä tekee aina oikea määrä osaavia työntekijöitä.

Logistiikasta 10–30 prosentin kustannussäästöt

Logistiikka mielletään usein tukitoiminnoksi eikä sen todellisia kustannuksia ole selvitetty.
– Lähtötilanteesta riippuen kustannussäästöt ulkoistamisessa voivat olla kymmenestä jopa kolmeenkymmeneen prosenttia. Säästöjä löytyy aina, muuten ulkoistamista ei kannata tehdä.

Sisälogistiikan ulkoistaminen ei ole ainoastaan suurten yritysten asia. Jokaisen yrityksen, jossa logistiikassa työskentelee yli viisi ihmistä, pitäisi tarkastella kustannuksia kriittisesti. Ulkoistaminen ei sovi jokaiselle yritykselle, mutta asian arvioiminen kuuluu.
– Voimme auttaa avaamaan sisäisten kustannusten rakenteen. Ne ovat kilpailukyvyn nostamisen kannalta oleellisia, Larsson sanoo.

Vakuutusmatematiikassa lasketaan riskejä ja todennäköisyyksiä

Myös kumppanuus on tapa ulkoistaa riskejä. Yritysten omat resurssit on usein mitoitettu vastaamaan korkean kuormituksen tarpeisiin, eikä ole riittävästi selvitetty millaisia muita mahdollisuuksia markkinoilla on.
– Me jaamme kuormitusta niin, että jos volyymi laskee äkillisesti, autamme pitämään huolta siitä, että toiminta sopeutuu. Samoin jos kysyntä yllättäen kasvaa, autamme ylläpitämään toimitusvarmuutta ilman tarvetta ylitöille.

Varaston kierto ja varastoarvojen pieneneminen sekä läpimenoaikojen nopeutuminen niin valmistavassa teollisuudessa, tukkukaupassa kuin verkkokaupassakin näkyvät suoraan tuloslaskelman viimeisellä rivillä. Jatkuva parantaminen on olennainen osa prosessin kehittämistä.
– Asiakaskohtaisesti räätälöidyissä sopimuksissa voimme muuttaa asiakkaan investointikustannuksia (CAPEX) operatiivisiksi menoiksi (OPEX), Larsson toteaa.

Tavoitteena prosessin tehostaminen

Sisälogistiikan kehittämisessä on suorien säästöjen lisäksi mahdollisuus virtaviivaistaa ja tehostaa yrityksen toimintaa.
– Harvoin kannattaa ulkoistaa pelkkä varastotoiminta tai jokin muu yksittäinen toiminto. Se voi tietysti olla hyvä alku. Mutta on kartoitettava prosessin kulku, jolloin voidaan ulkoistaa kokonaisuuksia.

Jos asioiden hoitaminen vaatii esimerkiksi kone- ja laiteinvestointeja, ne kuuluvat asiakaskohtaisesti räätälöityyn logistiikkasopimukseen, jolloin asiakkaan ei tarvitse hankkia tai hallinnoida koneita. Logistiikkakumppani voi ottaa koko ulkoistettavan prosessin hallintaan alkaen terminaalipalveluista aina työkalujen esiasetuksiin ja oikeiden raaka-aineiden ja komponenttien oikea-aikaiseen toimittamiseen linjalle.

– Asiakkaamme ovat oman tuotantonsa asiantuntijoita, mutta me hallitsemme logistiikan. Olen todennut, että voimme saada jopa yli neljäkymmentä prosenttia kiinteistä kustannuksista muuttuviksi ja samalla alennettua kokonaiskustannuksia. Käytämme resursseja optimoidusti, vastaamme koko osaprosessista ja tuomme lisäarvoa asiakkaalle niin, että asiakkaan tuotanto, tukkukauppa tai verkkokaupan logistiikka pyörivät tehokkaammin.

Larsson kertoo, että Transval antaa laajan osaamisensa ja tuo alan viimeisimmän tiedon asiakkaidensa käyttöön.
– Emme neuvo yrityksiä tuotannon kysymyksissä, mutta miten komponentit ja raaka-aineet tuodaan oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti oikeaan paikkaan – sen me osaamme.

Yli 25 vuoden kokemus markkinassa

Sisälogistiikka ja logistiikan ulkoistusratkaisut ovat Transvalin ydinliiketoimintaa. Transval panostaa henkilöstönsä jatkuvaan kehittämiseen ja Lean-ajattelun mukaiseen toimintaan. Työturvallisuus ja erilaisiin poikkeustilanteisiin varautuminen on yhtiön liiketoiminnan ydintä.

Yhtiön oman Akatemian kouluttautumis- ja uravaihtoehdot ovat laajat. Ammattiosaajat takaavat asiakkaille aina oikean määrän osaavia logistiikan ammattilaisia sekä työntekijöille jatkuvasti kiinnostavia tehtäviä.
– Olemme panostaneet yli kaksikymmentäviisi vuotta sisälogistiikan kehittämiseen, miten asiat voitaisiin tehdä aina pikkaisen tehokkaammin niin että työntekijät viihtyvät ja asiakas säästää kustannuksissa. Tämä on todellinen win–win–win-tilanne kaikille, Kennet Larsson summaa.