− klientidele toob äritehing turu laiaulatuslikumad võimalused logistika allhangete lahendusteks

Posti Group Oyj jätkab oma strateegiale vastavat kasvamist logistikavaldkonnas ning ostab siselogistikale spetsialiseerunud Soome Transval Group Oy. Äritehingu tulemusel saab Postist logistika sisseostmislahenduste  märkimisväärne pakkuja Soomes.

Klientidele pakub uus tervik turu laiaulatuslikumaid teenuseid ja tarneahelalahendusi alates transpordist kuni laoteenusteni ning klientide ruumides toimuva siselogistikani.

Posti, MB Rahastot ja muud aktsionärid kirjutasid 28.09.2018 alla lepingule, millega Posti ostab Soome Transval Group Oy kogu aktsiakapitali. Transval on üks Soome juhtivaid siselogistika teenusepakkujaid, millel on rohkem kui 20-aastane kogemus tegevuse tõhustamisest ja erinevate teenuste sisseostmislahenduste teostamisest, seda eriti logistika- ja tööstusobjektidel. Transvali käive oli 2017. aastal umbes 148 miljonit eurot. Ettevõttes töötab 3500 logistika valdkonna spetsialisti, kellest 3200 töötab Soomes ning 300 Eestis ja Lätis.

Äritehingu teostumiseks on vajalik Soome konkurentsi- ja tarbijaameti kinnitust ning eemärgiks on viia tehing lõpuni võimalikult kiiresti. Tehingu teostumisest teavitatakse eraldi. Transval jätkab iseseisva ettevõttena ning tehing ei mõjuta personali.

Kliendikesksed ja mitmekülgsed logistikateenuste allhankelahendused

Transvali tegevdirektor Risto Vilo ütlusel pakuvad Posti ja Transval kliendile ainulaadset tõhusust.

– Eesmärgiks on jätkata kulude kokkuhoidmist ning kasvatada selle läbi klientide konkurentsivõimet. Teenuste pakkumisel on oluline tegevuse pidev arendamine ja paindlikkus, unustamata oskuslikku personali. Meile pakub iga hetk võimalust teha asju veidi paremini. Kuna logistikas on iga hetk tähtis, ütleb Vilo.

Äritehing täiendab Posti logistikavaldkonna kasvamise strateegiat

Posti uuendas 2017. aastal oma strateegiat, mille kohaselt ettevõte jätkab sihikindlat uuenemist ning eesmärgiks on saavutada kasvu ennekõike pakiteenustes, internetikaubanduses ja logistikateenustes. Posti strateegiaks on kliendikeskne ning tulus postivaldkonna ja logistika teenindusettevõte.

Nüüd sõlmitud tehing on peale teostumist Postile tähtsaks sammuks, et kasvada logistikateenustes vastavalt oma strateegiale. Posti sisenes siselogistikaturule asutades 2017. aastal siselogistikale spetsialiseerunud ettevõtte Flexo Palvelut Oy. Suvel 2018 võttis Posti Vantaal kasutusele Soome kõige digitaalsema ja ühe suurima kaubaterminali.

Posti kasvuootusi logistikateenuste sisseostmisturul lisavad kaubandusvaldkonna struktuurimuutused ja teenuste kasvav nõudlus, mis nõuavad logistikalt uut korraldust kliendi vajaduste rahuldamiseks. Peale tehingu teostumist pakub Posti ja Transvali logistikateenuste tervik Soome kõige laiaulatuslikumaid lahendusi logistikateenuste sisseostmiseks mitmele tegevusvaldkonnale klientide konkurentsivõime suurendamiseks.

Soomes on sisseostuna hangitud logistikateenuste turg rohkem kui 6 miljardit eurot

Soomes on sisseostuna hangitud logistikateenuste turu väärtus rohkem kui 6 miljardit eurot ja see kasvab lausa 20 % aastas. Siselogistikas on kasvavaks valdkonnaks tööstuse tootmise siselogistika ja kaubanduses kaupade riiulile ladumine ja toodete müügikorda seadmine.

Logistika sisseostetud teenusteks on lao- ja terminaliteenused, transpordilahendused ning kliendi ruumides toimuva siselogistika ning oskustöötajate paindlik kasutamine. Siselogistika tähendab kliendi enda ruumides teenusepakkuja personali poolt tehtavat materjalivoogude käsitlemist. Tavalised teenused on näiteks ladudes ja terminalides ning tööstuse tootmisruumides toimuva kauba vastuvõtmine, sisene siirdamine, kogumine ja saatmine.

Lisateavet:
Sari Helander, direktor, Logistikalahendused, Posti Group Oyj
Risto Vilo, tegevdirektor, Suomen Transval Group Oy

MediaDesk: tel 020 452 3366
(E-R kell 9.00-16.30)

Posti on Soome juhtiv posti- ja logistikavaldkonna teenuseid pakkuv ettevõte. Meie põhitegevusaladeks on postiteenused, pakiteenused, kaubavedu ja logistikateenused. Meil on ulatuslik teenindusvõrgustik ja käime igal argipäeval umbes kolme miljoni kodu ja ettevõtte juures. Hoolitseme sujuva argielu eest 11 riigis. 2017.aastal oli Posti käive 1647 miljonit eurot ja personali umbes 20 000 töötajat. www.posti.com