Eturintamassa testaamaan mobiilirobotteja

Järjestimme erittäin mielenkiintoisen testin keväällä 2018. Testasimme mobiilirobotteja Vaasassa asiakasyksikössämme Transval Teollisuuspalveluiden todellisessa tuotantoympäristössä. Maailmalla mm. suurten volyymien verkkokauppojen varastoihin mobiilirobotit ovat jo rantautuneet, mutta Suomen teollisuusympäristössä mobiilirobotit eivät ole vielä laajemmin yleistyneet. Lähdimme siis avoimin mielin keräämään kokemuksia mobiilirobotiikasta eturintamassa.

Testin suunnittelu

Testattava kokonaisuus oli MiR-mobiilirobotti, tarttuja ja pyörillä varustetut robotin vetämät kuljetusalustat. Tällä yhdistelmällä kyetään toimittamaan testin ympäristössä materiaaleja mm. vastaanotosta hyllytysalueelle ja keräilypuskurista tuotantosoluihin. Lisäksi mobiilirobotti kykenee tarttujan avulla kuljettamaan kierrätysastioita tyhjennysalueelle.

 

 

 

 

 

 

Testijakson aikataulu ja testiohjelma suunniteltiin huolellisesti etukäteen. Tässä testissä halusimme selvittää robotin kyvykkyyden suorittaa siirtotehtäviä tehdasympäristössä ja
tunnistaa sen rajoitteet näissä toiminnoissa. Tärkeää oli testata suunniteltujen ohjausmenetelmien tekninen toimivuus. Mobiilirobotin vetämät kuljetusalustat olivat Transvalin omaa tuotantoa, joten myös niiden toimivuutta testattiin ja arvioitiin alustojen jatkokehitystarpeita. Näiden pohjalta arvioitiin nykyisten logistiikkaprosessien muutostarpeita ja saatiin lisätietoa laajempaa testiä varten.

Testin tulokset

Testi saatiin vietyä läpi suunnitelman mukaisesti ja tulokset olivat todella rohkaisevia. Mobiilirobotin, tarttujan ja kuljetusalustan yhdistelmä toimi hyvin ja robotin ohjausjärjestelmistä kerättiin arvokasta tietoa. Testin perusteella kykenimme määrittelemään myös potentiaalisimmat layoutit kuljetusalustojen otto- ja jättöpaikoille.

Vaikka robotti kykenee itsenäisesti muodostamaan toiminta-alueensa kartan, kannattaa kartta kuitenkin valmistella etukäteen. Näin kartasta saadaan tarkempi ja robotin kulkema reitti kyetään optimoimaan paremmin. Testin perusteella tunnistettiin myös robotin paikantamista häiritseviä tekijöitä, jotka kyetään nyt ottamaan huomioon pidempää testijaksoa suunniteltaessa.


 

 

 

 

 

 

Mitä seuraavaksi?

Onnistuneen pilotin perusteella olemme lähteneet suunnittelemaan pidempää testijaksoa. Pidemmän testijakson jälkeen teemme päätöksen, missä laajuudessa ja millä aikataululla tuomme mobiilirobotteja tuotantokäyttöön.

Loppuyhteenvetona voin todeta, että tämä on juuri sen suuntaista robotiikkaa ja automaatiota, mitä sisälogistiikkaan on kaivattu: Joustavaa robotiikkaa, jota voidaan skaalata volyymien muuttuessa. Näin liikkeelle voidaan lähteä pienellä riskillä ilman, että tehdään pitkälle tulevaisuuteen käsiä sitovia päätöksiä. Positiivisten käyttökokemusten pohjalta voidaan toimintaa laajentaa juuri siinä tahdissa kuin itse haluamme.

Mukavaa kevään jatkoa, palataan asiaan kun saamme laajemman testin vedettyä läpi!

Jussi-Pekka Hoskari
Liiketoimintajohtaja, Teollisuuspalvelut
Transval Group
+358 41 439 2443
jussi-pekka.hoskari@transval.fi