Transval on Suomen johtava teollisuuden pakkauspalvelujen toimittaja. Transval toimii jo kolmatta vuotta ainoana pohjoismaisena jäsenyrityksenä kansainvälisessä teollisuuspakkaamista edistävässä organisaatiossa INPROssa. Aktiivinen yhteistyö tuo uutta näkemystä. INPROn hallituksen puheenjohtaja Ab Kornegoor nähtiin lokakuussa Logistics & Distribution –messuilla Transvalin päävieraana.

INPRO vie teollisuuspakkausalaa eteenpäin jäsenyritysten voimin

1960-luvulla perustettu INPRO on vienti- ja teollisuuspakkaamiseen erikoistuneiden yritysten globaali verkosto. Pääosa INPROn jäsenistä on perheyhtiöitä, joilla on pitkät perinteet pakkausalalla. 25 jäsenyrityksellä on globaalisti tällä hetkellä yhteensä 100 pakkaussaittia ja yli 600 000 neliömetriä pakkaustiloja. Jäseneksi pääseminen edellyttää yrityksen toiminnan taloudellista vakautta ja tiukkaa laatufokusta.

Osaamisen jakaminen on keskeinen osa INPROn toimintaa. Jäsenyritysten edustajat kokoontuvat vuosittain jonnekin päin maailmaa verkostoitumaan, jakamaan parhaita käytäntöjä ja pohtimaan yhdessä sitä, miten pakkausprosessia voidaan kehittää entistä tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi. Vuonna 2019 Suomella on kunnia toimia INPROn vuosikokouksen isäntämaana.

INPROssa Transvalia edustaa pakkausinnovaatioiden parissa toimiva Pekka Paavilainen. ”INPRO on ainutlaatuinen foorumi luoda katsaus alan uusimpiin innovaatioihin ja trendeihin. Lähes kaikilta mantereilta olen saanut ammatillisia ystäviä, jotka tarvittaessa neuvovat paikallisten sääntöjen ja standardien soveltamisessa. Heiltä saan tarvittaessa asiakkaillemme paikallista palvelua esimerkiksi kuomien purkuihin tai tarkistuksiin”, kertoo Pekka Paavilainen.

Koko logistinen prosessi hyötyy laadukkaasta pakkaamisesta

Teollisuuspakkaaminen on erikoisosaamista vaativa laji. Asiakkaiden tuotteiden monimuotoisuus koon ja muodon osalta asettaa omat vaatimuksensa sekä pakkausten suunnittelulle että toteuttamiselle. Tuotteiden huomattava arvo korostaa onnistuneen pakkaamisen merkitystä ja optimaalista riskinhallintaa.

”Tärkeää on ymmärtää koko logistinen prosessi, miten sitä voidaan optimoida ja mitä hyötyjä kumppanuus ja yhteistoiminta voivat tuoda kokonaisuuteen. Laatuajattelun on oltava mukana jokaisessa hetkessä”, toteaa INPROn Ab Kornegoor.

”Pakkausten ja pakkausprosessien jatkuvalla kehittämisellä tuotamme kustannussäästöjä ja parannamme asiakkaidemme kilpailukykyä. Yhdistämme pakkauspalveluista vastaavien ammattilaistemme usean vuosikymmenen kokemuksen uusimpiin innovaatioihin ja parhaisiin käytäntöihin. Asiakkaamme hyödyntävät osaamistamme yksittäisistä pakkausprojekteista aina koko pakkaamotoiminnan ulkoistamiseen asti”, kertoo Suomen Transval Groupin toimitusjohtaja Risto Vilo.

Nopeus ja laatu pakkauskehityksen tavoitteena

Tehokkuus- ja laatuvaatimukset vievät alaa eteenpäin. ”Olennaista on se, miten voimme nopeuttaa pakkausprosessia ja kehittää laatua samanaikaisesti. Tässä esimerkiksi Lean Six Sigman hyödyntäminen tuo mukaan kattavaa prosessiajattelua yhdistettynä tiedolla johtamiseen. Myös konsultointi- ja ulkoistuspalvelut ovat tulossa vahvemmin teollisuuspakkaamisen puolelle. Tämä on luonteva kehityskulku kun on siirrytty yksittäisten pakkausten toteuttamisesta pakkaamisen merkityksen ymmärtämiseen koko logistiikkaprosessin tehokkuuden mahdollistajana”, sanoo Kornegoor.

INPRO Group – International Packing and Routing Organization

http://www.inprogroup.com