Oli suur rõõm pidada aasta tähtsaimal messil „Logistics & Distribution” 11.10 seminarikõne. Teema „Sissostmine ei kujuta endast ohtu” pakkus head võimalust analüüsida siselogistikateenuse sisseostmise kogemusi nii sisseostetava kui ka sisseostja seisukohast.

Vastupanu muutustele on loomulik ja inimlik omadus, mis selgitab osaliselt ka inimese rolli looduse kroonina. Tänu muutustele vastuseismisele on meil olnud võimalik luua kultuuripärandit. See on aidanud meil ellu jääda, hoidnud meid ülepeakaela otse ohu poole tormamast. Nii nagu kõik head asjad, võib ka liigne vastuseis muutustele olla kahjulik. Eriti juhul, kui siselogistikateenust ostetakse sisse, tegevus toimub üldjuhul kliendi ruumides ja peamiselt vanade töötajatega. See seab meid sisseostetavatena raskesse olukorda. Peame vähendama hirme ja vastupanu muutustele. Tutvustasin seminaril Transvali teemandina lihvitud meetodeid. Publiku vastuvõtu põhjal tunnistasid ka kuulajad nii kitsaskohti kui ka meie lahenduste eeliseid.

Mina ise olen töötajana kogenud kõige suurema eelisena võimalust tegutseda oma põhipädevuse, s.t logistika vallas. Üldiselt on siselogistika ettevõtte tugi-, mitte põhifunktsioon, samas kui Transvalis on asi just vastupidi. Võimalused tegevust arendada ja paremaks töötajaks saada paranevad, kui töötada ettevõttes, mille kõige väärtuslikumad tooted on siselogistika lahendused.

Klient saab oodatud säästu ja parema kvaliteedi kõrval veel ootamatuid nn boonuseid. Sisseostmine toob tegevust segavad tegurid esile ja pakub seega võimalust neid parandada. Kui need segavad tegurid koos ära parandada, võib 1 + 1 vastus olla ka 3.

Parim tagasiside, mille ma kõnelejana sain, tuli kusagilt tagumisest reast: „Sisseostmine võib olla päris hea mõte.”

Järgmine võimalus kuulajatelt midagi õppida on 14.–15.11.2017 Helsingis peetaval koorma- ja veoohutusseminaril, kus ma kõnelen meie kasutajakogemusest tehisintellektiga koormasidemete kontrollimisel. Esitleme süsteemi koos oma partneri Conexbirdiga. Jõuate veel registreeruda: https://www.facebook.com/utumkk/posts/825031917689136. Üritust korraldab laevanduse haridus- ja teaduskeskus (sm Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus).

Ilusat sügist kõigile!

Pekka Paavilainen
projektijuht
tel 040 076 7561
eesnimi.perekonnanimi@transval.fi

Uudised