Suvise ja sügisese meediakajastuse põhjal on selgemast selgem, et Soome majandus on üle hulga aja kasvuteel. Seda on ka siselogistikas konkreetselt näha. Mahud on kasvanud ning kaup terminalides ja ladudes liigub. Tööstuse väljavaated on üle hulga aja paremad ja Soome eksport saab sellest vajalikku hoogu juurde, kui kohapeal valmistatud kvaliteetseid tooteid veetakse välismaale.

Meie eesmärk – iga päev parem kliendikogemus

Kogu kasvupalaviku keskel jääb Transvali tegevuse kindlaks nurgakiviks kliendirahulolu. Kõik kliendid on meile väga tähtsad. Pingutame kogu aeg, et pakkuda neile paremat kliendikogemust. Tänu kvaliteetsele, kulutõhusale ja pidevalt arenevale tööle ning klientide ärakuulamisele oleme neile tõeliselt hea koostööpartner äritegevuse igapäevaprobleemide lahendamisel.

Meie oskusteave teenib kliente nii praegu kui ka edaspidi

Meil on üle 25 aasta kogemusi. Meie oskuslikud töötajad annavad endast iga päev parima, et klient oleks rahul. Soovime oma pädevust pidevalt arendada, et pakkuda praegustele klientidele siselogistika teedrajavat käsitust ja tuua esile selle suurenevat rolli eri majandussektorites. Siselogistika moodustab osa ka sellistest valdkondadest, millega seda esialgu ei seostakski. Näiteks kohalikud omavalitsused, ravimitööstus või ehitus – kõigis neis mängib siselogistika suurt rolli.

Töötame välja uuenduslikke tooteid, et meie klientide äri oleks edukam

Pidev areng on Transvali A ja O. Uuendused sünnivad meie tugevate külgede ja kogutud kogemuste põhjal. Kuulus väljend out of the box püsib meil kogu aeg meeles. Kus ja kuidas saaksime oma pädevusega aidata klientidel areneda ning uusi kulutõhusaid ärimudeleid kasutusele võtta? Kuidas saaksime aidata oma klientidel muuta ärimudelid valdkonnaüleseks ja siselogistikast õppida? Kas näiteks ehitussektoris on veel leiutamisruumi? Ehk saaksime tööplatsi materjalivooge uuendada?

Soorituspõhine hinnakujundus toob kliendile mahtude Ameerika mägedel selget kasu

Oleme soorituspõhise hinnakujunduse eesrindlased ja evangelistid. Aastate jooksul kogutud klienditagasiside põhjal toimib selline hinnamudel hästi ja on klientide seas hinnatud. Mudel on loogiline ja töötab hästi – kulu oleneb mahust. See annab ettevõttele paindlikkuse ja kulude planeerimise seisukohast vaieldamatu eelise. Kõlab ehk uskumatult, kuid rahvusvahelises siselogistikas on soorituspõhine hinnamudel alles lapsekingades. Transval on selles vallas suurim tegija ja teerajaja Soomes. Soorituspõhisus on olnud meie põhimõte siin Härmäs alates 1994. aastast ja tundub, et nüüd on paras aeg seda kontseptsiooni välismaal tutvustada.

Väärtused on kõige alus

Kui kohtun klientidega, ootan neilt vahetut tagasisidet. Tahan näha, kas me tegutseme oma väärtuste järgi. Kas istume ka tegelikult kliendiga ühise laua taga? Parim tagasiside on see, kui meid peetakse korrektseks, põhimõttekindlaks ja teenindusvalmiks. Lisaks on vaja pisut uuendusmeelsust ja pidevat pingutust tegevuse arendamiseks. Loodan, et neist teadmistest ja oskustest sünnib nii sel sügisel kui ka varsti algaval 2018. aastal palju häid ühiseid kogemusi.