Siselogistika, tööjõurent ja sisseostetavad teenused on olnud sel aastal järjest enam meedia huviorbiidis. Valdkond areneb täie hooga, kuid sellest hoolimata ei ole laiemal üldsusel veel siselogistika ja selle konkurentsimõjude kohta põhjalikumat teavet. Transval soovib võtta aktiivse rolli valdkonna tuntuse suurendamisel ning arutelude ja dialoogide algatamisel.

Jagame teadmisi ja arusaamu siselogistika uutest suundumustest

„Transval on Soome suurim siselogistikaettevõtte, mistõttu oleme soovinud võtta rolli, mida meilt oodatakse. Soovime tõsta esile oma teadmisi ja arusaamu valdkonnast ning uutest meetoditest, samuti seda, milline mõju võib tänapäevasel siselogistikal olla ettevõtte tasuvusele, kvaliteedile, kliendirahulolule ja jätkusuutlikkusele pidevalt muutuvas tegevuskeskkonnas,” selgitab müügi- ja turundusdirektor Kai Kankaala.

Märksõna: tõhusus. Areng on pidevalt päevakorras

Kevadel tegeles Transval kommunikatsiooni kui terviku uuendamisega. Uus visuaal rõhutab, et Transvali töötajad on pädevad nii tööstuses, laos, terminalis kui ka nõustamisel. Loosung ja teemaviide „Märksõna: tõhusus” tõstavad esile Transvali kliendilubadust, mis rõhutab, et siselogistikas on võimalik igal hetkel asju senisest paremini teha.

Blogi ja sotsiaalmeedia on kanalid uusimate teadmiste juurde

Ühe osana uuest aktiivsest rollist uuendati Transvali veebilehti. „Lisasime blogi, et meie tublid spetsialistid saaksid paremini ajakohaseid ja klientide jaoks olulisi teemasid kajastada. Ühtlasi võtame uue hooga kasutusele sotsiaalmeediakanali, mille abil on lihtne ühendust pidada ja võrgustikku luua. Leiate meid Facebookist, LinkedInist ja Twitterist. Jälgige meid, sest nii saate alati osa värskeimast oskusteabest,” julgustab Kankaala.