Maailm muutub ja areneb kiiremini kui iial varem. Ka siselogistika areng saab hoogu suurtest üleilmsetest äritegevust muutvatest suundumustest nagu digiteerimine, asjade internet ja automatiseerimine. Kõige selle abil loodetakse saavutada kiirem, sujuvam ja kulutõhusam protsess ning suurem klientide rahulolu. Arengu üha kiireneva tempo määravad klientide nõuded tegevuskeskkonnale ja aina tihenev konkurents.

Siselogistika mõjutab mitmel tasandil kogu äritegevuse sujuvust

Millisena näeb ettevõtte juhtkond logistikast ja siselogistikast tulenevaid võimalusi suuremas plaanis? „Eri andmetel moodustavad logistikakulud keskmiselt umbes 12–13% Soome ettevõtete käibest ja kolmandik neist on siselogistikakulud. Transvali korraldatud uuringu kohaselt ostetakse Soomes sisse vaid 12% siselogistikast.” Selles võrrandis ei ole ükspuha, kuidas siselogistika eest hoolt kantakse. Selle osatähtsus on märkimisväärne ja see ei mõjuta mitte üksnes logistika, vaid kogu äritegevuse sujuvust,” rõhutab Transvali müügi- ja turundusdirektor Kai Kankaala.

Soome on siselogistika sisseostmisel mahajäämuses

Soome on siselogistika sisseostmise vallas Lääne-Euroopa eesrindlikest riikidest aastaid maha jäänud. See on aeglustanud Soome ettevõtete konkurentsivõime parandamist. Enamik Soome ettevõtetest on siiski mõistnud, et logistikateenuste sisseostmine vähendab nende logistikakulusid. „Teenuste sisseostmise kasulikkus ei tule esile mitte üksnes kulude kokkuhoius, vaid võimaldab muutuvas äritegevuses kasutada uusi teeninduskontseptsioone, näiteks veebikaubanduses, mis kujundab kaupluse kaubavoogudele esitatavad nõuded väga ulatuslikult ümber,” räägib Kankaala.

Pildile astub teadlik juhtimine

Siselogistikas on kasu ka protsesside teadlikust juhtimisest. Lean Six Sigma abil on võimalik logistilise protsessi vootõhusust märkimisväärselt suurendada. „Soomes ei ole Six Sigma logistikas veel kuigi levinud, kuid ettevõtted on hakanud selle vastu huvi tundma. Kui tahta, et logistiline protsess aitaks paremini teenindada ja oleks tõhusam, on üldiselt olulised protsessi aktiivne seire ja pidev arendamine,” ütleb Kankaala.

Sisseostmine mõjub töörahulolule hästi

Huvitav on ka eelmainitud muutumisvõime ja eriti sisseostu mõju töörahulolule. Tööelus toimuvad muudatused on pannud töötajate organisatsioonid ja EK uurijad analüüsima, kuidas muutub sisseostu tagajärjel töötajate rahulolu oma tööga.
Ehkki tunnistatakse, et sisseost kiirendab tööülesannete kadumist või muutumist, ei ole selle kaudsed mõjud töötajatele negatiivsed. Tulemused näitavad, et sisseost parandab töörahulolu. Üleviidud töötajad leiavad, et muudatus jätab neile rohkem võimalusi oma karjääri edendamiseks. Valdkonna eriteenustele spetsialiseerunud koostööpartneritega koos korraldatud sisseostuprojektide korral töörahulolu üldjuhul suureneb.

Konkurentsivõime paranemine on ühine huvi

Praegustes majanduskasvu tingimustes paistab Soome tulevik helgem, kui see on aastaid olnud. Soomes leidub endiselt tööstusharusid, mille eest meil tuleb ka edaspidi hoolt kanda. Metsatööstus on teinud suuri investeeringuid, mis lubavad järgmistel aastatel ekspordikasvu. Logistika on tööstuse konkurentsivõime paranemisega tihedalt seotud. Seega paistab kõik praegu hästi olevat, kuid peame oma kohta maailma logistikakaardil pidevalt kindlustama. Käärigem koos käised üles – Transval on teie koostööpartner siselogistika aktiivsel arendamisel!