Lean Six Sigma abil suurendatakse märkimisväärselt vootõhusust

Üha tiheneva konkurentsi tingimustes soovivad ettevõtted oma tegevust tõhustada. Logistika on üks kesksetest funktsioonidest, mille tõhustamise saladus peitub teadmises, kuidas protsess tegelikult toimib. Aga kui palju teevad ettevõtted siselogistikas mõõtmisi ning jälgivad selle toimivust?

Keskmine näitaja ei ütle, kuidas asjad tegelikult on

Siselogistika mõõdikutest ja aimu andvatest töövahenditest olulisim on vootõhusus ehk läbimisaeg. See tähendab, kui kiiresti liigub kaup protsessist läbi. Enamasti mõõdavad ettevõtted jõudlust päevapõhiste keskmiste näitajatega, nii on see ka läbimisaja puhul. Kahjuks ei ütle see tegeliku olukorra kohta kuigi palju. „Kui aus olla, siis keskmine näitaja hävitab tegeliku tulemuse, aga ometi on keskmine just see näitaja, mida kahjuks kõige enam jälgitakse. See viib eksiteele või siis on õiget suunda lihtsalt keeruline määrata,” räägib Transvali arendusdirektor Vesa Rinne.

Vootõhususe mõistmine eeldab usaldusväärsete mõõtesüsteemide olemasolu ja seda, et püütakse mõõta eri tööetappe. „On selge, et teave peab tulema süsteemist. Üksik sooritus ja soorituste sulandumine üksteisesse on olulised, nii on võimalik tegevust arendada,” toonitab Rinne.

Teadlik juhtimine ja voo tõhustamine kaasab töötajaid

Voo tõhustamisel on suur kaal töötajate igapäevategevusel. „Läbimisaja mõõdikuid tuleb töötajatele tutvustada ja algatada dialoog. Kui töötajad saavad ise andmeid ja algpõhjuseid analüüsida, saadakse protsessi kitsaskohtadest paremini aru. Enamasti teavad töötajad hästi, mis sujuvat töötegemist takistab. Seega on tegemist tüüpilise teadliku juhtimise näitega – kvaliteetne mõõtmine ja mõõtmistulemuste käsitlemine koos töötajatega ning kõigi teavitamine võetavatest meetmetest tagavad asjakohase ja sügavuti mineva arendustöö,” rõhutab Rinne.

„Voo tõhustamise abil on võimalik saavutada võimsaid tulemusi.” Kui halvimad sooritused ja voogu takistavad asjaolud on kõrvaldatud, on võimalik teha märkimisväärseid parandusi ja tõsta vootõhusus täiesti uuele tasemele.

Lean Six Sigma parandab tublisti tarnekindlust ja klientide rahulolu

Vootõhusus mõjutab oluliselt tarnekindlust ja klientide rahulolu. On tähtis, et kõik tellimused läbiksid protsessi probleemitult. Lisaks on usaldusväärset ja ühtlaselt kulgevat protsessi lihtsam hallata ning selle tulemusi on kergem prognoosida. Seepärast tasuvad mõõtmine ja analüüsimine end ära. Six Sigma on statistilis-matemaatiline meetod, mis tuleb järk-järgult ka Soome ettevõtetesse, et juhtida logistilisi protsesse ja toetada Lean-mõtlemist. Praegu kasutatakse seda peamiselt toodete kvaliteedi parandamisel.

„Tõepoolest, teadlik juhtimine tuleb ka siselogistikasse. Soomes valitseb juba praegu tegevusjuhtimis- ja laohaldussüsteemide kasutuselevõtu mõttes hea olukord. Raskusi valmistab aga see, et tavapärased ressursiplaneerimis- ja laohaldussüsteemid ei suuda siselogistika protsessi kitsaskohti ära tunda. Six Sigma ei ole veel Soome ettevõtetes logistika arendustööriistana tuntud, kuid selle kasutuselevõtt tooks siselogistika haldamisse tohutult teavet, eriti ladude ja terminalide poole pealt, mis on selles mõttes peaaegu et avastamata maa,” toonitab Rinne.

Transvali Black Belti ja Green Belti omanikud voogude tõhustajatena

Transval on panustanud Lean Six Sigmasse märkimisväärselt, koolitades muu hulgas sertifitseeritud spetsialiste.
Praegu töötab ettevõttes 10 Black Belti ja 58 Green Belti omanikku ehk kõige enam siselogistikale keskendunud Lean Six Sigma spetsialiste Soomes. „Näeme konkreetselt, et ettevõttes on hulgaliselt potentsiaali siselogistika tõhustamiseks.
Meie klientide huvi Lean Six Sigma vastu on kasvamas ning me püüame jagada neile asjakohast teavet.
Arendustöö annab märkimisväärseid tulemusi siselogistika näitajates ja igapäevatöö sujuvamaks muutmisel.
Voogude eest tasub hoolt kanda.”