Digimaailm ja tehnoloogia areng muudavad märkimisväärselt ühiskonna alustalasid. Nende pakutavad võimalused tuleb kõigiti ära kasutada. Selleks et saavutada tihedas rahvusvahelises konkurentsis edu, tuleb meil uueneda, olla julged ja lasta vanast lahti.

Nii see lihtsalt kord juba on, et julgus ja ühine ettekujutus asjast on soomlasi alati edasi aidanud. Siinkohal võiks mainida sada aastat tagasi aprillis Suomussalmi kirikus peetud suurt rahvakoosolekut, mille tulemusel nõuti teatavasti esimest korda Soome iseseisvumist. Oma riik sündis soomlaste tahtel ja pikaajalise töö tulemusel. Hoolimata keerulistest aegadest on soomlased juba sada aastat oma riiki üles ehitanud ja üheskoos asju otsustanud.

On uhke tunne saja-aastasele teekonnale tagasi vaadata. Ettevõtlusrindel on meil näidata ette mitu edulugu juba enam kui saja aasta tagant. Suurepärase näitena võiks ehk tuua kõigile kohvijoojatele tuttava Pauligi. See kaubamärk oli soomlaste kohvitassis juba enne Suomussalmit. Paulig on arendanud tooteid ja tegevust kasumlikult ka siis, kui maailm ümberringi muutub.

Mis puudutab logistikat, siis selles vallas on areng olnud kõikehõlmav. Sõna „logistika” pärineb veelgi kaugemast ajast kui Suomussalmi sündmused. Juba muistsetes Kreeka, Rooma ja Bütsantsi impeeriumides vastutasid ohvitserid, kreeka keeles logistikas rahaasjade ja hooldustööde eest. 20. sajandi jooksul muutus logistika tundmatuseni. Meie, kes me oleme sündinud 1970. aastatel, oleme näinud ja kogenud, kuidas tehnoloogia areng on asendanud laoinventuuri tegemisel ruudulise paberi valgus- või hääljuhtimisega, faksid on teisenenud elektrooniliseks teabeedastuseks ja robootika on asunud osaliselt inimeste kätepaaride asemele.

Tänapäeval peetakse logistikat üheks ettevõtte olulisemaks funktsiooniks, mille abil on võimalik saavutada märkimisväärset säästu ja konkurentsieelist. Logistikakulud moodustavad keskmiselt 11,5% Soome ettevõtete käibest ja 17% SKTst. Sellest omakorda poole moodustavad laokulud ja ladustamisega seotud omakapitali kulud. Logistika on valdkond, mille pideva arendamise korral läheb ettevõtetel paremini. Meie, transvalilased, püüame otsida pidevalt uusi meetodeid, et meie kliendid saaksid logistikakulude kärpimisest kasu. Kasutame valdkonna parimaid meetodeid ja tavasid aktiivselt ära.

Selleks et Soomet tärkava kasvu teel hoida, on vaja julgust nii otsusetegijatelt kui ka logistikavaldkonnas tegutsejatelt. Meil on vaja uusi meetodeid ja auahneid ideid. Uuendused saavad teoks dialoogi kaudu. Uuendajad ei saa tingimata omal ajal kiita, kuid sellest hoolimata innustab kujutluspilt homsest meid edasi liikuma. Logistikaahelat pidevalt parandades soovivad transvalilased klientidega koos paremat tulevikku ehitada.

Meil, soomlastel, on nüüd aeg viia riik vastu uuele aastasajale, tehes seda sisukalt, südamega ja üheskoos. Meie, transvalilased, võtame logistika valdkonnas palli edasiviimise enda hooleks. Alustame avatud dialoogi areneva logistika meeskondades ja kutsume arutelus osalema nii kliente, koostööpartnereid kui ka kõiki teisi, kes sel alal tegutsevad või seda mõjutavad. Alustagem järgmist aastasadat entusiastlikult ja astugem üheskoos uuele vastu!

Selliste mõtetega lõpetan ja soovin kõigile toredat suveootust!

Kai Kankaala
müügi- ja turundusdirektor

Uudised

Kai Kankaala
müügi- ja turundusdirektor

Vastutan Transvali müügi ja turunduse eest. Klientide erisugused maailmad toovad igasse päeva midagi huvitavat. Vabal ajal on kõige tähtsamal kohal pere ja reipaks muutev tugitoolisport matšide vaatamise näol.