Transval võtab esimesena maailmas kasutusele tehnoloogia, mis kasutab laadimis- ja sidumistoimingute kinnitamiseks ära õpivõimelist tehisintellekti. Õpivõimeline tehisintellekt parandab koorma ohutust transpordi ajal ja suurendab tõenäosust, et koorem püsib terve. Teenuse ja uue tehnoloogia abil soovitakse tuua kasu eelkõige veetava kauba omanikule, kuid ohutuse paranemisest saavad kasu kõik asjaosalised.

Projektid saavad ilma ebameeldivate üllatusteta õigel ajal valmis, säästetakse nii loodust kui ka raha ning muudetakse Soome tööstus soovitult konkurentsivõimelisemaks. 2017. aastal laiendatakse teenuse pakkumist uutele klientidele. Samal ajal optimeeritakse teenust uute eri tüüpi koormate jaoks, milleks Transval otsib aktiivselt uusi asjast huvitatud ekspordiettevõtteid.

„Transval soovib pakkuda klientidele senisest paremaid ja laialdasemaid lisaväärtust loovaid teenuseid. Tähtis on, et püsiksime arendustöö laineharjal ning tooksime turule pidevalt uusi teenuseid. On tore, et saame esimestena maailmas seda edumeelset Soomes välja töötatud tehnoloogiat oma klientidele pakkuda,” räägib Transvali projektijuht Janne Tossavainen.

Tehnoloogia võetakse kasutusele koostöös Soome ettevõttega Conexbird Oy. „Conexbird on patentinud ja arendanud seda tehnoloogiat mitu aastat. On ütlemata tore, et meie mõtted leidsid Transvalis vastukaja ja et nende abil leiab meie tehnoloogia suurepärast kasutust. Koostöö on kulgenud imehästi,” kirjeldab Conexbird Oy tegevdirektor Teuvo Heikkilä olukorda.

Transval kasutab koorma kinnitamisel Conexbirdi väljatöötatud mobiilirakendust, mis hindab sideme piisavust ja kvaliteeti, ning võnketehnoloogial põhinevat seadet. Seade hindab võnkumise põhjal sideme pingutatust ja prognoosib selliseid muutusi nagu koorma liikumine või sideme lahtitulek.

Lisateave

Pekka Paavilainen, projektijuht
Tel 0400 767 561
E-post pekka.paavilainen@transval.fi